بلاگ

امنیت وابستگی

امنیت وابستگی

امنیت وابستگی : تحقیقات بسیار زیادی نشان می هند که کودکانی که احساس امنیت می کنند تقریباً در هر موردی موفق تر از کودکان بیمناک می باشند.

محققان به این کودکان عنوان ” وابسته در ایمن” اطلاق می کنند. به هر حال تعداد زیادی از بچه ها در دوران نوزادی خود بیمناک هستند. حتی در خانواده های با ثبات و خوشحال هم، یک سوم تمام کودکان مضطرب و بیمناکند.

در برخی موارد پرستار کودک در کنار خانواده می تواند این وابستگی های کودک را با روش های درمانی و آموزشی بسیار کم کند.

امنیت در کودکان

کودکی که احساس امنیت می کند، سماجت به خرج نمی دهد، از سوی دیگر اگر ارتباطی را با او آغاز کنید، مقاومتی نمی کند.

اگر برای مدتی از کودک خود که احساس امنیت می کند، دور بوده اید و دوباره به او پیوسته اید، بسیار خوش بینانه با شما احوالپرسی می کند و اگر ناراحت باشد، با حضور شما و ارتباطی که با شما برقرار می سازد، تسکین می یابد.

کودکی کع احساس امنیت می کند همواره شما را به غریبه ترجیح می دهد. در سوی دیگر معمولاً کودک بیمناک تر می باشد، وقتی از مادرش جدا شود، بسیار غمگین می شود و زمانی که مادر برمی گردد، نمی تواند او را تسلی دهد.

حتی ممکن است با بازشگت مادر عصبانی شود و تسلی او و یک غریبه را پس بزند. یک کودک بسیار بیمناک می تواند مشوش و آشفته باشد، دوست ندارد به کسی نزدیک شود، هرگز با کسی ارتباط چشمی برقرار نمی کند و هرگز هم احساساتش را بروز نمی دهد.

به راحتی می توان تاثیرات سودمند امنیت را در کودکان دو ساله مشاهده نمود.

 

امنیت وابستگی

به عنوان مثال، کودکان نوپایی که احساس امنیت می کنند، توجه بیشتری به بازی نشان می دهند، برای یافتن راه حل در انجام کارهایی که به ابزار و آلات نیاز دارد، با اطمینان بیشتری تلاش می کنند و اغلب از مادرشان به عنوان منبع مساعدت و حلال مسائل، کمک می گیرند.

کودکانی که احساس امنیت می کنند در رده سنی 18 تا 30 ماهگی از الگوی بازی پیچیده تر و کامل تری استفاده می کنند که نشان می دهد از دوستان بیمناک خود، اجتماعی تر هستند، افکار پیشرفته تری دارند و دنیا را بهتر درک می کنند.

بچه هایی که احساس امنیت می کنند در ردهپیش دبستانی تعامل سریع تر و راحت تری را با یک فرد بالغ غریبه مانند معلمشان برقرار می کنند.

کودکان بیمناک ناهنجاری های رفتاری بیشتری دارند، مانند بد خلقی و رفتار پرخاشگرانه.

آنها با سماجت به دنبال جلب توجه هستند و در مدرسه با شیطنت کردن و سوء رفتار ایت نوجه را بدست می آورند.

کودکانی که احساس امنیت می کنند، همدلی بیشتری را به کودکان دیگر و بزرگترها نشان م یدهند.

آنها به خاطر ناراحتی مردم، خوشحال نمی شوند؛ کودکان بیمناک به رنج مردم دیگر می خندند. کودکانی که از امنیت وابستگی برخورداند، در سنین چهار و پنج سالگی از نظر رویکرد انعطاف پذیری که به زندگی دارند و نیز درایت خود، از امتیاز بالاتری برخوردارند.

این کودکان در همان سن اعتماد به نفس بالاتری دارند و در سنین پنج و شش سالگی با همسالان خود دوستانه تر رفتار می کنند و بیشتر مورد توجه آنها قرار می گیرند.

امنیت وابستگی : چرا و چگونه امنیت را ارتقا دهیم

ارتقای امنیت به صلاح شماست و باید به کودکتان در داشتن وابستگی همراه با احساس امنیت کمک کنید. الگوهای بسیار روشنی برای رفتار والدین در جهت ارتقای امنیت وجود دارند که باید از انها پیروی کنید.

والدینی که کودکانشان احساس امنیت می کنند، رفتار خود را با رفتار آنها مطابقت می دهند و یا از ضرب اهنگ آنها پیروی می کنند.

به نظر می رسد والدین این کودکان از نظر احساسی راحت تر با آنها برخورد می کنند .

این دسته از والدین بیشتر لبخند می زنند، از صدای خود بیشتر استفاده می کنند و همچنین آهنگ عاطفی بیشتری به صدایشان می دهند.

کودکانشان را بیشتر نوازش کرده و بیشتر در آغوش می گیرند.

مادران کودکان بیمناک با عنوان ” مادری که به لحاظ روحی، غیر قابل دسترسی است” خطاب می شوند. احتمالا این مادرها افسرده هستند و از تماس جسمی با کودکانشان در ماه های اولیه سرباز می زنند.

تمایلی ندارند تا به کودکانشان توجه نشان بدهند و حتی ممکن است آنها را پس بزنند یا از آنها دوری کنند.

اشتراک گذاری پست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تماس با خدمات پرستاری