بد رفتاری با سالمند یعنی چی؟

پرستار سالمند

بد رفتاری با سالمند یعنی چی؟

منظور از بد رفتاری با فرد سلامند رفتاری است که سبب تهدید سلامت یا امنیت اوشود. با اینکه ممکن است. بد رفتاری توسط یکی از اعضای خانواده یا پرستار سالمند صورت گیرد. اما امکان دارد از طرف خود بیمار نیز رخ دهد.

بد رفتاری با سالمند عبارت است ازانجام یا عدم انجام یک عمل که منجر به آسیب جسمی ،روان شناختی،اجتماعی ویا مالی سالمند شده ومنجر به کاهش کیفیت زندگی سالمند می شود که پدیده بد رفتاری با سالمند پدیده ای جدید در دوران سالمندی است که مورد بدرفتاری های خانواده قرار می گیرند درجوامع امروز به یک مشکل عمده بهداشت عمومی تبدیل شده ومیزان بروز آن رو به افزایش بوده و نیازمند شناخت دلائل وبرنامه ریزی در خصوص پیشگیری وکاهش آن می باشد.

انواع بد رفتاری با فرد سالمند

– بد رفتاری جسمانی مانند، ایجاد درد یا صدمه

– بد رفتاری احساسی مانند فریاد زدن یا تهدید کلامی

– اهمال فرد سالمند نسبت به خود

– سوء استفاده مالی مانند استفاده نادرست و فاقد اجازه از دارایی های فرد سالمند

– اهمال فرد مراقبت کننده

– فرد مراقبت کننده ای که:

  •  سابقه اعتیاد یا بد رفتاری های دیگر دارد.
  •  احساس زیر بار منت بودن یا انزجار دارد.
  • برای تهیه محل زندگی، مخارج یا سایر نیازهایش به فرد سالمند وابسته است.

شناخت و عملکرد مقابله ای در صورت مشکوک شدن به بد رفتاری با فرد سالمند:

1- در صورت شک به بد رفتاری با فرد سلامند مداخله کنید.

2- به سالمندان و مراقبان آنها توجه کنید. در صورت علائم هشدار دهنده مانند طفره رفتن از انجام فعالیت های عادی، کبودی های فاقد توجیه، یا حالت خشم در فرد مراقبت کننده هوشیار باشید.

3- چنانچه فرد مراقبت کننده ای هستید که نگران ابراز رفتار خود می باشید، از گروه های حرفه ای کمک بگیرید یا با پزشک خودمشورت کنید.

 


خانم دکتر

مرکز پارسیان آوید توسط پرسنل با مدرک تحصیلی مرتبط و کارشناسی با سابقه ۲۵ سال خدمت در مراکز درمانی و حرفه ای زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده و با استفاده از تجربیات تخصصی و فوق تخصصی با اعزام نیروهای حرفه ای و آموزش دیده خود ، افنخار رضایتمندی شما برای مراقیت از عزیزانتان را جهت تامین نیازهای شما دارا می باشد

دیدگاه خود را بنویسید