۳-۵

فردی که دستهایش دچار بی حسی شده است

بی حسی دست ها

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید