بلاگ

حمل و نقل مجروح

حمل و نقل مجروح

حمل و نقل مجروح

حمل و نقل مجروح : به طور معمول برای پیشگیری از آسیب های بعدی به مجروح حتما او را از محل حادثه سریعا باید دور و به مکانی ایمن تری برد. بنابراین داشتن اطلاع صحیح از روش حمل مجروح باعث جلوگیری و پیشگیری از آسیب ها و پایین آوردن عارضه های احتمالی می شود.

این آموزش ها را از پرستار بیمار نیز می توانیددرخواست کنید تا شما را آگاه کنند.

روش انتقال یک مصدوم به عامل های ذیل وابسته می شود:

 1. تعداد افراد کمک دهنده
 2. وضعیت مصدوم
 3. تعداد مصدوم
 4. وزن و جثه مصدوم
 5. مسافت جابه جایی

پیش از به حرکت در آوردن مصدوم باید نکاته هایی را رعایت کنید:

 1. پیش از به حرکت در آوردن مصدوم از محل آسیب دیده اطلاع پیدا کنیم تا در زمان انتقال مصدوم از این محل بیشتر محافظت کنیم.
 2. ار حرمت دادن و یا دلسوزی برای شخصی که شدیداً تصادف کرده و آسیب دیده خودداری کنید به دلیل اینکه سبب وخیم شدن حال شخص می شود مگر در حالی که جان مصدوم در خطر باشد.
 3. ار حمل و لنتقال مصدومی که سنگین وزن می باشد بپرهیزید و منتظر پزشک یا اشخاص کمک دهنده باشید تا انتقال را با آنها انجام دهید.

اگر شخص یاری دهنده یک نفر باشد از روش هایی که مخصوص جابجایی مصدوم به تنهایی می باشد برای جابه جایی مصدوم استفاده کنید، که به شرح زیر می باشد:

 • زمانی که مصدوم را نتوانیم بلند کنیم و هم چنین مصدوم هم خود نتواند سر پا بایستد باید روش زیر را اجرا کرد:

دست های فرد مصدوم را روی سینه اش بگذارید .

کت شخص را بکشید و زیر بغلش قرار بدهید.

زیر بغل فرد مصدوم را بگیرید و او را به آرامی بکشید و او را جابه جا کنید.

 • زمانی که مصدوم توانایی راه رفتن دارد از روش عصایی استفاده کنید . در کنار مصدوم قرار بگیرید و دست او را روی گردن بگذارید و دست دیگر اورا به دور کمر حلقه بزنید و لباس او را بگیرید و زمانی که مصدوم به امدادگر تکیه داده او را حمل کنید.

حمل آغوشی (روش کول کردن)

زمانی که مصدوم کودک یا سبک وزن می باشداز روش حمل آغوشی، کول کردن یا روش آتش نشانی می توان استفاده کرد.

حمل و نقل مجروح
حمل و نقل مجروح

اگر شخص کمک دهنده به مصدوم  یک نفر باشد از روش های ذیل برای جابه جایی فر آسیب دیده استفاده کنید:

 • صندلی دو دستی : این روش را در حالتی مورد استفاده قرار می دهیم که دست های  مصدوم  آسیب دیده و نمی تواند امدادگران را بگیرد .

در این روش دو امدادگر رو به روی هم  ایستاده و در دو طر ف مصدوم می نشینند.

زمانی که فرد مصدوم را کمی بلند کردند دست های خود را زیر ران شخص برده و انگشتان دست های همدیگر را می گیرند و هر دو در یگ لحظه با هم بلند می شوند .

 • صندلی چهار دستی: زمانی که فرد آسیب دیده می تواند با یکی یا هر دو دست خود امدادگر را بگیرد این روش مورد استفاده قرارمی گیرد.

هر یک از اشخاص با دست راست مچ دست چپ خودش را می گیرد و سپس با دست چپ خود مچ دست راست فرد دیگر را می گرد تا حالت یک صندلی تشکیل شود. هر دو به روی زمین می نشینند تا مصدوم بتواند یکی یا هر دو دست خود را به دور گردن امدادگران بیاندازد.

بعد ار آن هر دو با هم زمان با هم بلند می شوند به طوریکه نفر سمت راست با پای راست و نفر چپ با پای چپ شروع به حرکت می کنند.

 • حمل قطاری: این روش از انتقال برای مصدومیتی که دچار صدمه در سینه و شکم شده باشند مورد استفاده قرار می گیرد.  در این روش یک امدادگر در جلو زیر زانوهای مصدوم را می گیرد و شخص دیگر در پشت از زیر بغل مصدوم  گرفته و به آهستگی شخص را حمل می کنند.
 • حمل صندلی: این نوع از انتقال برای مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که باید شخص آسیب دیده را در مسافت طولانی باید جابه جا کرد در این روش با پارچه یا باند تنه و ران های مصدوم به صندلی بسته می شود و یک امدادگر از پایه های صندلی و  شخص دیگر از عقب صندلی را گرفته و با احتیاط مجروح را حمل می کند. اگر کمک کننده گان به مصدوم سه نفر و یا بیشتر می باشد می توان از روش حمل آغوشی استفاده کرد.

برانکارد:

قابل اطمینان ترین روش برای حمل مصدوم استفاده از برانکارد می باشد که در مسافت های طولانی استفاده می کنند. برای ساخت برانکارد برای مصدوم وسایلی از قبیل : پتو، لباس، طناب را مورد استفاده قرار می دهیم. برای ایجاد برانکارد می توان از دو عدد چوب نسبتا بلند، چند کت یا ژاکت یا هر چیزی مشابه این ها را ببندید و پس از محکم شدن و آماده شدن می توان مورد استفاده قرار داد.

فرد مصدوم را به طرفی که آسیب ندیده و جراحت ندارد بچرخانیدو برانکارد را در پشت شخص قرار بدهید و بعد مصدوم را روی آن بگذارید.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Call Now Buttonتماس با خدمات پرستاری