بلاگ

درمان درد گردن

شیردهی پستانی به خودی خود کار دشواری است. این کار علاوه بر خستگی شدید به طور معمول به ناراحتی گردن، شانه و پشت نیز می انجامد. در واقع این درد در اثر حالت نادرست بدن هنگام شیردهی رخ می دهد اما نگران نباشید با راهکارها و تمرین های زیر می توانید از وقوع درد شدید پیشگیری کنید. برای رفع درد گردن و کمر باید گردن خود را کشش دهید و آن ناحیه را تقویت کنید.

درمان درد گردن

وقتی به ستون فقرات خود از پهلو نگاه می کنید خواهید دید که از انحنایی به شکل S درست شده است این خمیدگی ها به این علت وجود دارند که به حالت فنری لازم دیسک های بین ستون فقرات کمک کند. وقتی این خمیدگی ها سازش پذیر، تخت یا بیش از حد فرورفته شوند خطر افزایش التهای در ستون فقرت و کارکرد بیش از حد گروه های خاص ماهیچه ای بیشتر می شود. این حالت باعث گرفتگی ماهیچه ای و درد می شود. همه ی این ها از لگن آغاز می شود اگر لگن چرخیده یا خمیده باشد ستون فقرات از آن پیروی می کند. سر شما نیز که در انتهای سیستم اهرم است خود را بر اساس وضعیت لگن و ستون فقرات تنظیم می کند. اگر فرورفتگی پایین کمر تخت یا بیش از حد انحنا داشته باشد، وضعیت سر برای مقابله و متوازن ساختن با آنچه با پایین کمر انجام داده اید، خود را روی مرکز ثقل بدن تان قرار می دهد تا وضعیت را بهبود بخشد. تمام این حالت های بدن باعث خم شدن شانه و افتادن فشار بر ستون فقرات می شود. در میان تمام عوارض، این حالت بدن به گرفتگی گردن نیز می انجامد. حالت خنثی لگن زمانی دست یافتنی است که استخوان های لگن بالای استخوان شرمگاهی بنشیند. وقتی شیردهی پستانی می کنید، این کار اهمیت بیشتری دارد.

برای حمایت از پایین پشت و کمک به قرار گرفتن لگن در وضعیت مناسب استفاده از بالشتکی برای گودی کمر درست بالای خط کمربند فکر خوبی است، چه شیردهی پستانی می کنید یا تمام روز پشت میز نشسته باشید. یادتان باشد که بچه نیز باید به سمت پستان شما بیاید و نه برعکس، برای وقوع این حالت و پیشگیری از بالا رفتن یا پایین افتادن شانه باید از بچه و بازویی که او را گرفته اید، از بالشتک های کافی استفاده کنید. آرنج باید در زاویه ای تقریبا نود درجه قرار گرفته باشد و شانه کاملا راحت باشد برای درست قرار گرفت و پیشگیری از گرفتگی گردن باید این کار را صحیح انجام دهید. همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. دستیابی به وضعیت درست بدن برای شیردهی پستانی ۸۰ درصد مشکل درد گردن را بهبود می بخشد، اما کشش ها و تمرین های تقویت کننده ای نیز وجود دارد که با اجرای آن ها می توانید ماهیچه های درگیر را نیرومند و ساختار طبیعی آن را انعطاف پذیر سازید. لزومی ندارد که این کشش ها را به ترتیب خاصی اجرا کنید.

در طول روز، هر زمان که فرصتی یافتید، این تمرین را انجام دهید.

کشش های گردن: هر سه ماهیچه ی گردن درگیر در شیردهی پستانی از کمربند شانه شروع و به مهره های گرد نختم می شود. این ها ماهیچه های اصلی مسئول درد سر و گردن هستند. برای مبارزه با این عارضه هر ماهیچه کشش خود را می گیرد.

کشش عضله بند کننده تیغه ی شانه

وضعیت شکل پایین در سمت چپ را به خود بگیرید، اما این بار بینی خود را طوری بگردانید که نوکش سمت بازوی مخالف دست تان باشد.

چانه را تا حد ممکن به سمت داخل بکشید و شانه را دور از گوش نگه دارید.

وقتی کشش را در شانه و گردن خود احساس کردید متوقف شوید و این حالت را برای ده ثانیه حفظ کنید.

پس از حفظ ان وضعیت، شانه را به سمت سقف اتاق بکشید و مثل اینکه شانه ی خود را بالا می اندازید. شما باید کشش نواحی متفاوت شانه و گردن را حس کنید، خصوصا بعد از بالا انداختن شانه که شانه تان را پایین می آورید. بالا انداختن شانه را ده بار تکرار کنید.

کشش بندهای بالا

در حالتی روی صندلی بنشینید که دست راست زیر سمت راست باسن و کف دست تخت قرار گرفته باشد.

بینی را مستقیما به سمت جلو نگه داردی. چانه اندکی به سمت داخل باشد و به آرامی سر را به سمت چپ بچرخانید.

وقتی کشش را در شانه و گردن احساس کردید، توقف کنید و این حالت را برای ده ثانیه حفظ کنید.

پس از حفظ آن حالت، شانه را به سمت سقف اتاق بلند کنید مثل انداختن شانه به سمت بالا و پایین آوردن آن. این تمرین را ده بار تکرار کنید این حرکت شانه برای کمک به انعطاف پذیری ساختار طبیعی شانه طراحی شده است.

حالت را عوض کنید و به سمت دیگر تمرین را انجام دهید. کشش عضله ی پستانی و جناغی یا چمبری

در همان وضعیتی قرار بگیرید که در کشش بندهای بالایی به خود گرفته بودید، اما گونه را طوری بچرخانید که به سمت سقف اتاق باشد.

چانه را تا حد ممکن به سمت داخل بکشید و شانه را از گوش دور نگه دارید.

وقتی کشش را جلوی گردن احساس کردید، صبر کنید و این حالت را برای ده ثانیه نگه دارید.

پس از حفظ این حالت، دو بار شانه را به سمت سقف ببرید، مثل اینکه شانه بالا انداختن را تمرین می کنید. بالا انداختن و پایین آوردن شانه را ده بار انجام دهید.

جهت را عوض کنید و به سمت دیگر بپردازید.

مراقب باشید

تا حدی کشش دهید که درد نداشته باشید و از آن محدوده خارج نشوید.

هنگام بالا انداختن شانه آن را مستقیما به سمت سقف اتاق بالا ببررید و هرگز آن را به سمت جلو نبرید.

کشش ماهیچه های زیر بافت پستان: وقتی در وضعیت شیردهی پستانی هستید یا حتی هنگام بغل کردن فرزندتان، این ماهیچه ها برای مدت طولانی منقبض می شوند این ماهیچه ها به دو بخش با نام های ماهیچه های کوچک تر و بزرگ تر سینه تقسیم یم شوند و باید هر دوی آن ها را کشش داد. این کار به باز کردن شانه و پیشگیری از خمودگی و آسیب رساندن به گردن کمک می کند.

چه باید کرد؟

روی توپ پیلاتس بنشینید و به سمت جلو راه بروید تا سر و بالای کمر شما روی توپ قرار گرفته باشد.

چانه را تا حد ممکن به سمت داخل بکشید تا جایی که درد نداشته باشید.

بازوها را در حال شکل V بالای سرتان ببرید. کف دست به سمت سقف اتاق باشد این تمرین ماهیچه های کوچک تر سینه را کشش می دهد. این حالت را برای ده ثانیه نگه دارید.

پس از ده ثانیه بازوها را به سمت پایین بیاورید تا اینکه در حالت عمود بر بدن باشند. کف دست به سمت سقف اتاق باشد این حالت را ده ثانیه حفظ کنید. این تمرین ماهیچه های بزرگ تر سینه را کشش می دهد.

پس از حفظ این حالت بازوها را دوباره به سمت داخل ببرید و با چانه ی متمایل به سینه به سمت عقب راه بروید تا زمانی که دوباره در وضعیت نشسته قرار گیرید.

حرکت جایگزین

اگر توپ ندارید، روش جایگزین استفاده از چارچوب در است.

وسط چهارچوب در بایستید

چانه را تا حد ممکن به سمت داخل بکشید.

دست خود را به شکل V روی چهارچوب در قرار دهید. آرنج، ساعد و کف دست روی چهارچوب در و بالاتر از حد شانه قرار می گیرد. این حرکت ماهیچه های کوچکتر سینه را کشش می دهد. این کشش را برای ده ثانیه حفظ کنید.

پس از حفظ این حالت بازوها را به سمت پایین بیاورید تا اینکه آرنج در سطح پیوند شانه قرار گیرد. کف دست، ساعت و آرنجروی چهارچوب در قرار دارد. این حالت را برای ده ثانیه حفظ کنید.

با این کشش شاید مجبور باشید اندکی به سمت جلو متمایل شوید اما یادتان باشد که تا جایی که احساس درد نداشته باشید تمرین کنید. اگر درد داشتید، اجرای تمرین را متوقف کنید.

تمرین تقویت گردن: در پایان روز و هنگام استراحت در خانه نیز دقایقی را صرف اجرای این تمرین ساده کنید این تمرین برای تقویت تمام ماهیچه هایی طراحی شده است که مهره های گردن را حمایت و تثبیت می کند. چون می توانید این نرمش را دراز کشیده اجرا کنید پیش از خواب بسیار کارساز است.

چه باید کرد؟

روی پشت در بستر دراز بکشید، زانو خم باشد.

مشت دست را بین چانه و سینه خود قرار دهید.

چانه روی مشت استراحت می کند و به آرامی سر را به بالا و روی بالش فشار دهید.

تا ده شماره در این حالت بنشینید و آن را پنج بار تکرار کنید.

مراقب باشید

یادتان باشد که وقتی این حالت را برای ده ثانیه حفظ می کنید، چانه به سمت داخل و روی مشت شما قرار گرفته باشد.

مواظب پایین پشت باشید، برای کمک به این حرکت بهتر است انحنای آن را حفظ کنید.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Call Now Buttonتماس با خدمات پرستاری