بلاگ

در یخچال گذاشتن شیر خشک آماده

در یخچال گذاشتن شیر خشک آماده

در یخچال گذاشتن شیر خشک آماده : نگهداشتن شیر: اگر کمتر از یک قوطی پر شیر غلیظ شده یا شیر آماده را مصرف کردید، بقیه را برای روز بعد در یخچال بگذارید. شیر را در قوطی بگذارید، در آن را محکم ببنیدد و قوطی را در یخچال قرار دهید.

می توانید تمام آموزش های لازم درباره شیر خسک را از  پرستار کودک و یا پزشک مطلع شوید.

اگر در روز بعد، شیر را مصرف نکردید، آن را دور بریزید. هرگز قوطی باز شده را بیشتر از زمانی که روی آن نوشته شده است ، نگه ندارید.

همین قانون هم در مورد پارچ محتوی شیر یا شیشه های شیر مصداق دارد. شیر را در یخچال نگه دارید و اگر روز بعد مصرف نکردید، آن را دور بریزید.

هرگز قوطی باز شده را بیشتر از زمانی که روی آن نوشده شده است، نگه دارید. همین قانون هم در مورد پارچ محتوی شیر یا شیشه های شیر مصداق دارد. هرگز شیشه های شیر را بیشتر از 48- 24 ساعت، نگه ندارید.

 

در یخچال گذاشتن شیر خشک آماده

چه مدت پس از آن که شیر را از یخچال بیرون می آوریم، می توانیم آن را مصرف کنیم؟ نگامی که شیشه شیر در دمای آب آشامیدنی، دمای اتاق یا دمای دلپذیر بیرون از خانه قرار می گیرد، باکتری هایی که در شیر وجود دارند، به سرعت تکثیر می شوند.

برای این که جانب احتیاط را نگه دارید، شیشه شیری را که بیشتر از دو ساعت، بیرون از یخچال بوده  به فرزندتان ندهید و حتی اگر پر از شیر هم هست، دور بریزید (شیشه ای که در کارخانه مهم و موم شده، ماه ها در دمای اتاق سالم می ماند).

اگر لازم است که 3-2 ساعت پس از ترک خانه، به کودک شیر بدهید، شیشه شیری را که از یخچال بر می دارید، کنار یک کیسه یخ یا قالب های یخ قرار دهید. از شیری که دیگر سرد نیست، استفاده نکنید.

راه دیگر، استفاده از شیر خشک و آب جوشیده است. هر وقت کودک به شیر نیاز داشت، آن را آماده کنید و به او بدهید.

اگر کودک پس از کمی شیر خوردن می خوابد و در ظرف یک ساعت از خواب می پرد و بقیه را می خواهد ، بلافاصله شیشه نیمه پر را در یخچال بگذارید. پس از یک ساعت ، شیری را که کودک نخورده است، دور بریزید.

اگر نمی توانید شیر را خنک نگه دارید: اگر در شرایطی هستید که نمی توانید تا هنگام شیر دادن به کودک شیر را خنک نگه دارید و مثلاً یخچال خراب شده یا برق رفته است، از شیشه شیرهای آماده استفاده کنید (بد نیست چند تایی را دم دست داشته باشید) و هر چیزی را که بعد از شیرخوردن کودک باقی می ماند، دور بریزید.

اگر این اتفاق زیاد پیش می آید، بهترین راه حل، استفاده از شیر خشک پودری است که در هنگام ضرورت با میزان آب کافی مخلوط می کنید و به کودک می دهید. همیشه یک بطری آب جوشیده سرد و چند شیشه یک بار مصرف، دم دست داشته باشید.

برخلاف اعتقاد عامه، لازم نیست شیشه شیری را که از داخل یخچال برمیدارید، قبل از مصرف ، گرم کنید. این شیر را می توان مستقمیاً از یخچال برداشت و به کودک داد.

اشتراک گذاری پست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تماس با خدمات پرستاری