بلاگ

رفتارهای آزاردهنده در ارتباط با همسر

پارسیان آوید:  با خودتان فکر کنید که در ارتباط با همسرتان، از کدام یک از این رفتارهای آزاردهنده استفاده می کنید.

رفتارهای آزاردهنده همسر

۱. تحقیر کردن
در این شیوه ، در همسر خود احساس حماقت و بی کفایتی خلق می کنید.فقط به این دلیل که نیاز او با شما فرق دارد.((ببن دوستات آدمی که سرش به تنش بی ارزه وجود ندارد. چرا نمی توانی با آدم هایی رفت و آمد کنی که جز توجه به ظاهر و ارتباطاهای نادرستشون چیز دیگری تو چنته ندارن؟»
پیام اصلی رفتار شما: ((دوستانت آدمهای بی ارزشی هستند آنها را ول کن.))۲. سرزنش کردن
در این روش، برطرف نشدن نیاز خود را به اشتباه همسرتان مربوط می کنید.((اگر درباره خودت به من دروغ نمی گفتی، مجبور نمی شدم که سرد و بیروح رفتار کنم. مشکلت چیه؟ گوش میکنی؟ توی سرت چی میگذره؟!))پیام اصلی رفتار شما: (( من احساس بیهودگی می کنم؛ چون تو آدم بی کفایتی هستی.»

در عین حال، برطرف نشدن نیاز همسرتان را تقصیر خودش می اندازید.

“اگر همان ساعتی که گفتم حرکت می کردیم، تو ترافیک گیر نمیکردیم و وقتمون بیخودی تلف نمی شد”

پیام اصلی رفتار شما: «تو باعث این مشکل شدی، خودت هم درستش کن.»

مادامی که همسرتان را برای رفع نیازتان سرزنش کنید، از او توقع دارید برای جلب رضایت تان، نیاز شما را برطرف کند.

۳ . کناره گیری و طرد کردن
تهدید به طرد کردن به قدری هراس اور است که شاید همسرتان به اجبار بسیاری از امور را نادیده بگیرد.

پیام اصلی رفتار شما: «کاری را که می خواهم انجام بده وگرنه رهایت می کنم.»

۴. بی اھمیت جلوہ دادن
در این رفتار، شما این پیام را به همسرتان منتقل می کنید: ((نیازهای تو اهمیتی ندارد!)) زیرا نیت شما این است که او را شرمنده کنید تا به خواسته شما تن در دهد.

((تمام روزرو تو خونه بودى و تلویزیون تماشا می کردی. چرا از من میخوای خریدهای خونه رو انجام بدم؟))

پیام اصلی رفتار شما: «نیاز من به استراحت از خواسته تو مبنی بر اجتناب از این کار مهم تر است.))

5.  تهدید کردن
شما رک و پوست کندہ همسرتان را تهدید می کنید که در معرض اسیب، رنج و عذاب قرار می گیرد.

«باشه، دیگر از تو نمی خوام چنین کاری رو انجام بدی (مثلا یک نوع رفتار خاص جنسی) شاید از شخص دیگری بخوام که این کار رو انجام بده.»

پیام اصلی رفتار شما: «از نظر جنسی خواسته هایم را برطرف کن، وگرنه دیگر به تو وفادار نخواهم ماند!»

6. خودتان را بیشتر بشناسید
اکنون زمان بررسی رفتارها فرار رسیده است. شما باید دریابید که چگونه و در چه زمانی از روشهای آزاردهنده استفاده می کنید. برای این منظور، در طی هفته، رفتارهایتان را بررسی کنید.

شاید اختلاف شما با همسرتان ناشی از کشمکشی پر سرو صدا، حرف هایی سرد یا فقط آگاهی از خواسته های متفاوت باشد. به درونتان رجوع کنید و از خود بپرسید: «در آن موقعیت به چه چیزی نیاز داشتم؟ سعی می کردم چه چیزی به دست اورم؟ ایا خواهان توجه، استراحت و لذت بودم یا کمک می خواستم ؟!»

صادق باشید و جواب هایتان را بنویسید. اکنون فرصت آن را دارید که به رفتار خود نگاه کنید، نه به رفتار همسرتان. در مجموع شاید همسرتان هم از روشهای آزاردهنده استفاده کند اما موضوع مورد بحث ما این نیست، زیرا همسرتان مسئول رفتار خودش است. در حقیقت شما وظیفه دارید که صادقانه به اقداماتتان نگاه کنید و به ارزیابی تأثیرات رفتار خود در رابطه تان بپردازید، زیرا تنها کسی که قادر به تغییردادن او هستید کسی  نیست جز خود شما! در قدم اول هم، هر تغییری با آگاهی آغاز میشود.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تماس با خدمات پرستاری