بلاگ

زنان سالمند

یائسگی متضمن دستکم سه نوع دگرگونی است: زیستی، روانی و اجتماعی.

یائسگی زیستی به طبیعت کارکرد تخمدانها اشاره دارد که از نظر تشریحی و فیزیولوژیک برای دوره فعالیت محدودی برنامه ریزی شده است. اشکالات جسمی دیگری هم ممکن است با پدیده سالمندی زنان همراه باشد. از جمله آنها ، بویژه در کشور ما که شمار زایمانها زیاد است شل شدن اعضای لگنی است که در کنار دیگر عوارض سالمندی، مشکلات بیشتری را پدید می آورد و می توان به پایین افتادگی رحم برای نمونه اشاره کرد. پوکی استخوان نیز ممکن است همزمان با یائسگی تظاهر کند و شکستگی های متعدد و درد فراوان پدید آورد.

یائسگی

موهای خاکستری و پوست پرچین و چروک، تنها نماینده فیزیکی انتقال از مرحله ای به مرحله دیگر زندگی است که مستلزم سازگاری دوباره روانی و اجتماعی است.
دگرگونی روانی ناشی از سالمندی و یائسگی از احساس تغییر و فقدان سرچشمه می گیرد و حتی دریک زن طبیعی هم می تواند واکنش سوگ را پدید بیاورد که گاهی تمایز آن از افسردگی شدید دشوار است. در زنان که زمینه وسابقه اختلال روانی دارند، تغییر و فقدان به عنوان استرسور شدید موجب تظاهر آسیب شناسی روانی نهفته آنان می گردد.
دگرگونی اجتماعی ناشی از یائسگی به سنت ها وعادتهای اجتماعی و انتظارهای جامعه از فرد با توجه به سن و موقعیت نوین او اشاره دارد. درجه بندی سنی رفتار، فرایندی پیچیده است که سن زیستی و سن روانی در آن نقش محدودی دارند. هر جامعه برای رفتار مناسب در موقعیت های سنی و زیستی متفاوت معیارهای گوناگون تعیین می کند.

یائسگی در چهل درصد از زنان بدون هیچ عارضه چشمگیری پذیرفته می شود اما ده تا پانزده درصد زنان به اندازه ای در اثر یائسگی دچار مشکل می شوند که باید به پزشک مراجعه کنند.در حدود نیمی از زنان هم بین این دو گروه جای دارند و مشکلات خفیف تا متوسط پیدا می کنند.
گذشته از برخی عوارض جسمی ناشی از کاهش استروژن، افسردگی، خود – بیمارانگاری ، واکنش های بدگمانی ، واکنش های اضطرابی وخودکشی در زنان یائسه ای که زمینه اختلال روانی را داشته اند شایع است که هر یک نیاز به درمان ویژه روانپزشکی دارد.

زن سالمند به اقتضای سن خویش با دگرگونیها و بحرانهای دیگری نیز روبروست. کودکان بزرگ شده اند و خانه را ترک کرده اند. مادری از این پس نقش اصلی زن در خانواده نیست. با کوچک شدن خانواده، زن که به فعالیت شدید روزانه دلبستگی و عادت داشت، دیگر کار عمده ای ندارد که انجام دهد. اگر زن شاغل باشداحتمال بازنشستگی او هست که به عنوان یک استرسور نیاز به سازگاری دوباره را ایجاب می کند، و سرانجام احتمال مرگ نزدیکان وتنهایی بیشتر زن سالمند وجود دارد. در کل، زنان سالمند ممکن است دچار بحران هویت جدید و نیازمند تعریفی دوباره از نقش خود گردند.

سالخوردگی کامیاب، متضمن سازگاری با پس رفت های جسمی و اجتماعی است. اریکسون، پژوهشگر نامی چرخه زندگی، نه بر سازگاریهای بیرونی بلکه بر کوشش درونی برای انسجام روانی در این دوره تأکید می کند. کوششی که ظرفیت برای رشد و حتی دانایی فراهم می آورد. او نام این کوشش را انسجام «من» در برابر نومیدی می گذارد.

رفع اشکالات ناشی از سالمندی در زنان

  • نخستین رویکرد، پیشگیری است. سوادآموزی به همه دختران امکان دسترسی آنان را به اطلاعات مورد نیاز در مراحل بعدی زندگی فراهم می کند که آموزش بهداشت از آن جمله است. زنان تحصیلکرده در قیاس با زنان بیسواد در سنین بالاتری ازدواج می کنند و زایمانهای کمتری انجام می دهند.
    زنان باسواد قادرند که نیازهای تغذیه ای و بهداشتی خود و دیگر افراد خانواده را دریابند و برآورند. سوادآموزی در سطوح گوناگون به زنان امکان یافتن کار مناسب را می هد و سبب افزایش اعتماد به نفس و بهبود وضع آنان در جامعه می شود.
  • در صورت وجود مشکلات جسمی، رژیم غذایی مناسب، درمانهای هورمونی و درمانهای جراحی توسط پزشک قابل کاربرد است.
  • در صورت وجود اختلالات روانی، درمانهای دارویی، روان درمانی و الکتروشوک توسط روانپزشک قابل انجام است. آگاهی از بیماری آلزایمر در مراحل اولیه، با توجه به وجود درمانهای بالنسبه مؤثر در حال حاضر، می تواند برکیفیت زندگی بیمار در حد چشمگیر بیفزاید.
  • در صورت وجود مشکلات روانشناختی یا اجتماعی، روانشناسی بالینی یا مددکار اجتماعی زیر نظر روانپزشک می توانند با به کارگیری امکانات محیطی و خانوادگی بیمار و توانهای بالقوه او یاری دهند زن سالمند بتواند معنی نوینی برای زندگی بیابد و حس احترام به خود در او افزایش یابد.
  • برای بهبود کیفیت زندگی زن سالمند و پیشبرد احساس رضایت و شادمانی درونی، می توان با توجه به استعدادهای هر زن سالمند و نه انتظاراتی که جامعه از سن تقویمی او دارد، افزایش تماس های اجتماعی، یاری گرفتن از او برای پرورش نسلهای آینده و رفع مسائل مالی وی به نتایج مطلوب رسید.

اشتراک گذاری پست

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


تماس با خدمات پرستاری