خشکبار شیرین

سالمندان خشكبار شیرین را جایگزین مواد قندی كنند.

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید