سوختگی ها

سوختگی ها

سوختگی ها

سوختگی معمولاً در اثر تماس پوست بدن با عوامل زیر ایجاد می شود.

  1. سوختگی با حرارت مرطوب: مثل تمای بدن یا مایعات و بخار داغ
  2. سوختگی با حرارت خشک: مثل تماس بدن با شعله، جریان برق، اصطکاک با اجسام داغ
  3. سوختگی با مواد شیمیایی: مثل تماس بدن با اسیدها، مواد قلیایی
  4. سوختگی های تابشی

طبقه بندی سوختگی

این طبقه بندی نشان دهنده شدت و نوع سوختگی است، و لزوم درمان آن را مشخص می کند که به سه دسته تقسیم میشود.

  1. سوختگی درجه یک (سطحی): این سوختگی فقط به سطح پوست آسیب می رساند و پوست را قرمز و کمی متورم می کند که بدون اثری خودبه خود بهبود می یابد.
  2. سوختگی درجه دو (متوسط): این سوختگی در طبقه اول و دوم پوست نفوذ می کند و باعث تورم و تاول می شود که احتمال عفونت را هم دارد.
  3. سوختگی درجه سه (عمیق):  این سوختگی به بافتهای زیرین پوست نظیر عضله، استخوان آسیب می رساند و دردآور هم میباشد چون اعصاب آن ناحیه را تخریب می کند.

شدت و عوارض سوختگی به عوامل زیر بستگی دارد:

  1. محل سوختگی: خطر سوختگی سر و تنه از دست و پا بیشتر است.
  2. سن بیمار: در کودکان و افراد پیر و سالخورده نسبت به افراد بالغ بیشتر است .
  3. وسعت سوختگی: اگر 2.3 بیشتر بدن سوخته باشد احتمال مرگ بیمار زیاد است .

 


خانم دکتر

مرکز پارسیان آوید توسط پرسنل با مدرک تحصیلی مرتبط و کارشناسی با سابقه ۲۵ سال خدمت در مراکز درمانی و حرفه ای زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده و با استفاده از تجربیات تخصصی و فوق تخصصی با اعزام نیروهای حرفه ای و آموزش دیده خود ، افنخار رضایتمندی شما برای مراقیت از عزیزانتان را جهت تامین نیازهای شما دارا می باشد

دیدگاه خود را بنویسید