سوند زدن

سوند زدن

سوند زدن

برای وارد کردن سوند به مثانه، یا آن را از طریق سوراخ پیشابراه وارد مثانه می کنند (سوند پیشابراهی) و یا اینکه با انجاام یک برش کوچک در شکم، سوند را وارد مثانه می کنند (سوند سوپراپوبیک) .

آموزش سوند زدن

وارد کردن سوند به مثانه باعث می شود که ادرار موجود در آن ناحیه تخلیه شود. برای اینکه سوند در مثانه باقی بماند و از آن خارج نشود، یک بادکنک کوچک در آن قرار دارد که آن را با آب پر می کنند تا از خارج شدن سوند از مثانه جلوگیری شود. همچنین می توان با هر بار تخلیه شدن ادرار، سوند را از مثانه خارج نمود. بعضی از بیماران یاد می گیرند که چگونه به خودشان روزی چند بار سوند بزنند تا ادرارشان تخلیه شود.


خانم دکتر

مرکز پارسیان آوید توسط پرسنل با مدرک تحصیلی مرتبط و کارشناسی با سابقه ۲۵ سال خدمت در مراکز درمانی و حرفه ای زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده و با استفاده از تجربیات تخصصی و فوق تخصصی با اعزام نیروهای حرفه ای و آموزش دیده خود ، افنخار رضایتمندی شما برای مراقیت از عزیزانتان را جهت تامین نیازهای شما دارا می باشد

دیدگاه خود را بنویسید