بلاگ

سکته مغزی

پرستار سالمند
 پارسیان آوید (پرستار سالمند در منزل): سکته مغزی یعنی بسته شدن یا پاره شدن یک شریان مغزی.
که به دنبال آن اختلال در گردش خون آن ناحیه از مغز ایجاد می شود.
و موجب تظاهرات عصبی زیاد مثل فلج نیمه بدن، اختلال تکلم و اختلال در راه رفتن می شود.
پرستار کودک در منزل

علت بروز سکته مغزی

سکته مغزی به دوعلت مختلف ایجاد می گردد:

1-انسداد مغزی:

بندرت دریک شریان سالم لخته های خون تشکیل می شوند.با این حال زمانی که دیواره داخلی شریان ها با پلاک چربی پر می شوند

شریان ها باریک شده و جریان خون آهسته ودر نتیجه احتمال ایجاد لخته بیشتر می گردد.

یکی از مهمترین دلایل شایع سکته مغزی ،ایجاد لخته خون در شریان مغز و مسدود شدن آن است.

بعضی اوقات وقتی یک لخته خون یا سایر انواع ذرات در خون در یکی از رگ های بدن دور از مغز( معمولا” درعروق قلب )تشکیل می شود.

توسط جریان خون سرگردان می شود و درعروق حرکت می کند تا اینکه بالاخره در یک شریان جا بگیرد.

اگر این لخته خون در شریان مغزجا بگیرد ،جریان خون را مسدودمی کنداین وضعیت به سکته مغزی منجر می شود.

2-خونریزی مغزی :

زمانی که یک شریان بیمار(آسیب دیده)در مغزپاره می شود.

خون به داخل بافت اطراف منتشر می شود، نیز سکته مغزی رخ می دهدو به آن خونریزی مغزی می گویند.

وقتی یک شریان پاره می شود،سلول هایی که توسط این شریان تغذیه می شوند.

ازخون محروم شده و به علت فشاری که در اثر تجمع خون درفضای بین مغز وجمجمه ایجاد می شود، تحت فشار قرار می گیرند .

به علت نرسیدن خون به بافت مغز،سلول های آن قسمت از مغز از بین می روند.

در عملکرد مغز یعنی در همان قسمتی که بافت آن آسیب دیده است، تداخل ایجاد می شود.

این تداخل سبب ناتوانی جسمی در فرد میشود.

علائم بروزسکته مغزی

احساس ضعف یا بی حسی و کرخی ناگهانی درصورت

بازو و یا پا در یک طرف بدن (فلج اندام ها بصورت یک طرفه)

اختلال بینایی (دوبینی،تاری دیدشدیدیا کاهش بینائی بخصوص در یک چشم،بینایی نصفه ،دیدن لکه های سیاه در جلوی چشم).

اختلال تکلم(ا زدست دادن توانائی صحبت کردن،لکنت زبان ،سنگین شدن زبان ،پاسخ های بی مورد و بی جا).

سردرد ناگهانی شدید وبدون علت

گیجی ناگهانی وبدون علت.

اختلال درتعادل بدن(تلو تلو خوردن یا افتادن ناگهانی)

سرگیجه بسیار شدید.

این نشانه هاخصوصا” همراه با هریک از نشانه هائی که قبلا” گفته شد ،رخ می دهند.

بسیاری از سکته های مغزی با تشخیص و کنترل سکته قلبی قابل پیشگیری است.

 سکته قلبی یک عامل هدایت کننده سکته مغزی است.

بعضی وقت ها حمله های مغزی گذرا رخ می دهد که قبل از سکته های مغزی بروز می کنند.

این سکته های مغزی کوچک  و خفیف ،نشانه هائی مثل سکته مغزی بزرگ و شدیدایجاد می کنند.

ولی برای مدت کوتاهی رخ می دهند و عوارضی هم بجا نمی گذارند.

حمله های مغزی گذرا می توانندچند روز، چندهفته یا چند ماه قبل از یک سکته مغزی شدید رخ دهند.

در نتیجه باید بعنوان علائم هشدار دهنده مورد توجه قرار گیرند.

توجه پزشکی یا جراحی سریع در مورد این نشانه ها از بروز سکته مغزی بزرگ جلوگیری می کند.

در هنگام بروزاین نشانه ها همانند سکته قلبی باید فورا” به پزشک مراجعه کرد یا با فوریت ها تماس گرفت.

در این شرایط بیمار نباید حرکت کند و فعالیتی داشته باشد.

لازم است تا رسیدن کمک پزشکی بی حرکت بماند یا با برانکاردیا صندلی چرخداربه مرکز درمانی منتقل شود.

وقتی یک سکته مغزی رخ می دهد

سلول های عصبی در قسمت بافت آسیب دیده مغز به علت نرسیدن خون کافی نمی توانند عمل کنند.

این بدین معنی است که قسمتی از بدن هم که تحت کنترل این سلول های عصبی هستند و از آن ها فرمان می گیرند نیز نمی توانند کار کنند.

نتیجه معمولی یک سکته مغزی فلج یک طرف ازبدن، کاهش توانائی درصحبت کردن یادرک صحبت دیگران وازدست دادن حافظه است .زمانی که یک سکته مغزی به مغز آسیب می رساند،اثرات آن ممکن است جزئی یا شدید ونیز موقتی یا دائمی باشد.

این وضعیت بستگی به وسعت آسیب مغز و نوع سلول های مغزی داردکه آسیب دیده اندو این که چگونه بدن مجددا”جریان خون قسمت آسیب دیده مغز را برقرارمی کند،بستگی دارد.

تشخیص و پاسخ درست و فوری به نشانه های سکته مغزی می تواند  زندگی فرد را نجات دهد.

بازتوانی بعد از حمله مغزی

بعداز بهبودی از سکته مغزی، بازتوانی در کمک به فرد و برگشت به زندگی مستقل بسیار مهم و حیاتی است.

اثراتی که سکته مغزی بجا می گذارد ممکن است سبب شود در فعالیت های زندگی روزانه تغییراتی داده شود،

لذا بیمار نیاز به آموزش برای زندگی با شرایط جدید دارد.

برنامه بازتوانی لزوما” آسیب ایجاد شده بوسیله حمله مغزی رابر نمی گرداند.

بازتوانی برای بازسازی قدرت ،ظرفیت واعتماد به نفس بیمارانجام می شود.

لذا علیرغم تاثیرات و عوارض بجا مانده ازسکته مغزی ،فعالیت های روزانه می تواندادامه یابد.

برنامه بازتوانی معمولا” در جهت سوق دادن بیمار به سمت استقلال طراحی می شود.

بستگی به نیازهای بیمار دارد.بازتوانی بعداز تثبیت و پایدار شدن وضعیت بیماربعد از حمله مغزی.

و آمادگی و توانایی او برای انجام بازتوانی ، شروع می شود.

.

اشتراک گذاری پست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تماس با خدمات پرستاری