سکسکه نوزاد

سکسکه نوزاد

سکسکه نوزاد

چرا فرزندم زیاد سکسکه می کند و برای متوقف ساختن آن چه باید کرد؟

سکسکه کردن در واقع نسبتاً بی آزار است و نباید موجب نگرانی شما شود.

سکسکه چه زمانی برای نوزاد رخ میدهد؟

سکسکه زمانی رخ می دهد که دیافگرام (کاهیچه ای نازک و گنبدی شکل که سینه را از شکم جدا می کند) . دچار گرفتگی (اسپاسم) شود. وقتی این اتفاق افتاد، گلوی فرزندتان از جایی که تارهای صوتی قرار دارند بسته می شود تا ورود شتابان هوا به داخل ریه ی بچه را متوقف سازد- و از این مکان صدای آشنای ” سِک یا هیک ” درمی آید.

سرفه، عطسه، باز و بسته کردن دهان و سکسکه واکنشهای غیر ارادی هستند. به سادگی می توان گفت که بدن فرزندتان به جای زندگی در مایع آمینوتیک رحم، برای زیستن در هوا انطباق می یابد. همانطور که بچه بزرگ می شود، بسیاری از این واکنش های نخستین را سپری خواهد کرد. البته ممکن است بچه ای که با ریفلکس مبارزه می کند، دچار حمله های طولانی مدت سکسکه نیز باشد. سکسکه معمولاً از چند دقیقه تا نیم ساعت طول می کشد و برای متوقف ساخت آن کار زیادی نمی توانید انجام دهید. گاهی نوشیدن شیر از پستان یا نگه داشتن او در وضعیت راست قامت می تواند آن را خاتمه دهد. (حمل کردنبچه با حمل کننده ی آویزی از جلو یا پشت شایدکارساز باشد.) به رغم آنچه احتمالاًشنیده اید، ضرری نداردبچه ای را که سکسکه می کند بخوابانید-بچه را به پهلو بخوابانید نه روی شکم.


خانم دکتر

مرکز پارسیان آوید توسط پرسنل با مدرک تحصیلی مرتبط و کارشناسی با سابقه ۲۵ سال خدمت در مراکز درمانی و حرفه ای زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده و با استفاده از تجربیات تخصصی و فوق تخصصی با اعزام نیروهای حرفه ای و آموزش دیده خود ، افنخار رضایتمندی شما برای مراقیت از عزیزانتان را جهت تامین نیازهای شما دارا می باشد

دیدگاه خود را بنویسید