بلاگ

سیستم قلبی عروقی

سیستم قلبی عروقی

سیستم قلبی عروقی : در هر دقیقه تلمبه قلب باعث می شود که تمام حجم خون بدن یک بار به سر تا سر بافتهای بدن برسد. خون حاوی اکسیژن و مواد مغذی حیاتی از طریق رگهایی که به آنها اصطلاحاً شریان گفته می شود به بافتها و اعضای بدن می رسد.

 

سیستم قلب و عروق

سلول های بدن این اکسیژن و مواد مغذی را جذب نموده و مواد زائد خود را به داخل خون می ریزند. خونی که حاوی این مواد مغذی را جذب جذب نموده و مواد زائد خود را به داخل خون می ریزند. خونی که حاوی این مواد زائد است از طریق رگهایی که به آنها اصطلاحاً ورید گفته می شود به قلب  باز می گردد. این خون بدون اکسیزن از قلب به ریه ها تلمبه می شود. سپس این خون اکسیژن دار شده و دی اکسید کربن خود را به ریه پس می دهد. سپس این خون اکسیژن دار دوباره به قلب باز می گردد. در حین انجام فعالیتهای بدنی، سرعت جریان خون ممکن است چندین برابر افزایش پیدا کند تا نیاز بدن به اکسیژن اضافی را مهیا نماید. در چنین مواقعی ممکن است خونرسیانی به بعضی از عضلات بدن تا دوازده برابر افزایش یابد اما در همین حال جریان گردش خون در دستگاه گوارش ممکن است تا یک سوم کاهش یابد.

قلب و حفره هایش

قلب عضوی عضلانی است که به اندازه یک دست مشت شده می باشد. قلب در وسط سینه و کمی متمایل به سمت چپ قرار گرفته است. قلب به دو قسمت چپ و راست تقسیم شده است و هر قسمت دارای یک حفره در بالا به نام دهلیز و یک حفره در پایین به نام بطن می باشد. دهلیزها خون را از سر تا سر بدن دریافت می کنند در حالی که بطن ها خون را از قلب به بیرون تلمبه می کنند.

هر یک از چهار حفره قلب به یک یا چند رگ خونی متصل است. بزرگترین این رگها، آئورت نام دارد که قطر آن به اندازه یک شلنگ آب می باشد. انقباض های شدید بطن ها، خون را 70 بار در دقیقه به بیورن قلب می فرستد. با هر بار ضربان قلب، یک موج فشاری در طول شریان ها حرکت می کند و باعث می شود که دیوراه شریان ها متسع شود. این موج یا اصطلاحاً نبض را می توان در هر جایی از بدن که شریان نزدیک پوست قرار دارد احساس نمود.

عضله قلب باید به طور دایم و شبانه روزی بدون استراحت کار کند. بنابراین سلولهای عضله قلب حاوی واحدهای بیشتر و بزرگتری از تولیدکنندگان انرژی که به آنها اصطلاحاً میتوکندری گفته می شود نسبت به سایر سلولهای بدن هستند.

رگ های خونی

سیستم قلبی عروقی شامل سه نوع رگ خونی می باشد که عبارتند از : شریانها، وریدها، و مویگرها. اگر رگهای یک انسان را در امتداد قرار دهیم تقریباً چهار بار دور کره زمین را می توانند طی کنند. مویرگ ها که کوچکترین رگها هستند 98 درصد  از این طول را می سازند.

بزرگترین شریان بدن یعنی شریان آئورت از قلب بیرون می آید و به شاخه های مختلفی تقسیم می شود که شبکه ای از شریان های به تدریج کوچکتر را تشکیل می دهد که به هر قسمتی از بافتهای بدن خونرسانی می کند. شریانهای کوچک و آنها هم به وریدهای بزرگتر متصل می شوند که در نهایت این وریدهای بزرگ، خون را به قلب باز می گردانند.

گردش خون بدن در دو مدار متصل به یکدیگر جریان دارد که عبارتند از :

  • گردش خون ریوی که خون را به ریه ها می برد تا در آنجا خون اکسیژن دار شود.
  • گردش خون سیستمیک یا عمومی بدن که خون اکسیژندار را به تمام بافتهای بدن می رساند.

می توانید برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این بیماری از پرستار بیمار راهنمایی و کمک های لازم را درخواست کنید.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Call Now Buttonتماس با خدمات پرستاری