سیگار باعث جهش اضافی دی. ان. ای می شود

سیگار باعث جهش اضافی دی. ان. ای می شود

محققان در یک پژوهش جدید با اندازه گیری تعداد جهش های دی. ان. ای خطرات سیگار کشیدن را به افراد سیگاری نشان دادند. یک تیم تحقیقاتی در آزمایشگاه ملی لس آلاموس نمونه های بافتی 1063 غیر سیگاری . 2490 سیگاری را با یکدیگر مقایسه کرده  تا جهش دی. ان. ای هر فرد را بررسی کنند.

سیگار و جهش دی. ان. ای

آنها دریافتند که به ازای مصرف هر 50 سیگار، یک جهش دی. ان. ای اضافی برای هر سلول در ریه ها وجود دارد. این بدان معنی است که در طول یک دوره یکساله کسی که در روز یک بسته سیگار(20 سیگار) مصرف می کند دارای 150 جهش اشافی در هر سلول ریه، 97 جهش در سلول حنجره، 23 جهش در هر سلول دهانی، 18 جهش در هر سلول مثانه و شش جهش اضافی در هر سلول کبد است.

این تغییرات در سلولها خطرناک نیستند اما هر یک پتانسیل این را دارند که به یک غده سرطانی تبدیل شوند. دلیل همه این جهش های اضافی در دود تنباکو یافت می شود. این ماده شامل 7000 مواد شیمیایی مختلف یبوده که بیش از 70 مورد  آن به عنوان مواد سرطان زا شناخته شده اند. این که جهش های دی. ان. ای چگونه باعث بروز سرطان می شود هنوز نامشخص است اما قدم  بعدی محققان این پژوهش رک همین موضوع است . خبر خوب برای افراد سیگاری این است که هیچ گاه برای ترک سیگار دیر نیست و به محض ترک آن جهش های دی. ان. ای هم به حالت طبیعی و معمول خود باز می گردند.

یک پژوهش د رانگلستان که در سال 2004 انجام شده نشان می دهد  کسانی که سیگار را در سن 30 سالگی ترک کرده اند، احتمال مرگ زودرس را در خود از بین برده در حالی که این احتمال را به 50 درصد رسانده اند. این امر نشان می دهد که هر چه فرد برای ترک سیگار زودتر اقدام کند، احتمال ابتلا یه سرطان در وی بیشتر کاهش می یابد.


خانم دکتر

مرکز پارسیان آوید توسط پرسنل با مدرک تحصیلی مرتبط و کارشناسی با سابقه ۲۵ سال خدمت در مراکز درمانی و حرفه ای زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده و با استفاده از تجربیات تخصصی و فوق تخصصی با اعزام نیروهای حرفه ای و آموزش دیده خود ، افنخار رضایتمندی شما برای مراقیت از عزیزانتان را جهت تامین نیازهای شما دارا می باشد

دیدگاه خود را بنویسید