بلاگ

سیگار کشیدن مادر و اختلالات رفتاری کودکان

میزان اختلالات رفتاری در کودکان که مادران آن ها در دوران بارداری سیگار مصرف کرده اند، بیشتر از سایر کودکان است؛ حتی اگر این کودکان پس از تولد نزد مادران اصلی خود پرورش نیافته و شخص دیگری آن ها را به فرزندی پذیرفته باشد.

به گفته ی محققان، مادرانی که در دوران بارداری سیگار می کشند، احتمال ایجاد مشکلات رفتاری در کودکان خود را افزایش می دهند. چندین پژوهش، ارتباط مستقیم بین استفاده از سیگار در دوران بارداری و ایجاد اختلالات رفتاری در کودکان را اثبات نموده اند. طبق این مطالعات، اختلالات رفتاری هم در کودکانی مشاهده شد که نزد مادر اصلی خود بزرگ شده بودند، و هم در کودکانی که مادر خوانده داشتند.

سیگار کشیدن و دوران بارداری

بر اساس سه پژوهش مختلف انجام شده توسط گوردون هارولد، دارنده ی مدرک دکترا از دانشگاه استر انگلستان و همکاران وی، میزان اختلالات رفتاری در کودکانی که مادران آن ها در دوران بارداری سیگار مصرف کرده اند، بیشتر از سایر کودکان است؛ حتی اگر این کودکان پس از تولد نزد مادران اصل یخود پرورش نیافته و شخص دیگری آن ها را به فرزندی پذیرفته باشد.

در دو پژوهش انجام شده بر روی کودکانی که نزد مادران اصی خود بزرگ شده بودند، میان تعداد سیگار مصرفی روزانه مادران و اختلالات رفتاری در کودکان، ارتباط مستقیمی دیده شد.

پژوهش های انجام شده بر روی کودکانی که پس از تولد به فرزند خواندگی پذیرفته شده، اما از مادران سیگاری متولد شده بودند. نیز نشان داد که میزان اختلالات رفتاری کودکان با تعداد سیگارهای مصرفی روزانه مادران باردار آن ها، ارتباط مستقیم دارد.

این مطالعات، ارتباط میان سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری و اختلالات رفتاری کودکان را نشان داند، اما تأثیرات محیطی دوران بارداری و عوامل ژنتیکی و همچنین شرایط زندگی کودکان پس از تولد را در نظر نگرفته و آن ها را از هم تفکیک نکردند. این پژوهش ها به ارتباط میان سیگار کشیدن در بارداری و ناشنوایی کودکان و چاقی مفرط آن ها نیز اشاره داشتند.

در این مطالعات رابطه ی میان مصرف سیگار در بارداری و اختلالات رفتاری کودکان، در طی سه پژوهش مختلف بر روی به ترتیب ۱۰۸۸ و ۳۱۰ و ۶۳۶ کودک مورد بررسی قرار گرفت. این کودکان از دو گروه مختلف بودند؛ کودکانی که نزد مادران اصلی خود بزرگشده بودند و کودکانی که نزد مادر خود نبودند.

اولین پژوهش، در نیوزلند انجام شد. در این پژوهش دو گروه از کودکان مورد بررسی قرار گرفتند؛ کودکانی که نزد مادران اصلی خود بودند و مادر در دوران بارداری به سیگار کشیدن خود ادامه داده بود و کودکانی که یا مادر خود زندگی نمی کردند.

سومین پژوهش، یک مطالعه ی انگلیسی بود که محققان شرایط مادران در بارداری با روش های مختلف لقاح مصنوعی همچون IVF همولوگ، IVF تک والد و اهدا جنین را بررسی نموده و تمرکز اصلی آن ها بر آن نوع IVF بود که جنین همچون بارداری طبیعی، درون بدن مادر رشد می کند.

در پژوهش نوع اول، مادران و معلمان، در دومین پژوهش، مادرخوانده ها و پدران، و در سومین پژوهش مادران و پدرانی که لقاح مصنوعی انجام داده بودند، مشکلات رفتاری کودکان را گزارش می دانند.

در هر کدام از این مطالعات، یا رجوع به گذشته، میزان سیگار کشیدن توسط مادران گزارش داده شده و در تمام پژوهش ها لحاظ شد.

نتایج بر اساس جنسیت کودک، وزن هنگام تولد، نژاد، سن، نوع شیردهی، آموزش های مادرانه، سن مادر در بارداری، مشکلات خانوادگی، شیوه های فرزند پروری و وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده تنظیم شد.

شیوه های فرزندپروری بر اساس واکنش های عاطفی مادر و مسئولیت پذیری های مادرانه و اجتناب او از محدود کردن و بدرفتاری با کودک و تنبیه او مورد بررسی قرار گرفت.

میزان سیگار کشیدن مادران به صورت زیر دسته بندی شد:

صفر سیگار در روز

یک تا ۱۰ سیگار در روز

بیش از ۱۰ سیگار در روز

شیوع مصرف سیگار در هر کدام از پژوهش ها متفاوت بود. در پژوهش نیوزلندی، ۵۰ درصد از کودکانی که نزد مادر خود نبودند و ۷/۳۲ درصد از کودکانی که نزد مادران اصلی خود بودند از مادران سیگاری متولد شده بودند.

در پژوهش انجام شده در ایالات متحده ۸/۴۰ درصد از مادران باردار سیگاری بودند.

در پژوهش انگلیسی، ۷/۵ درصد از مادرانی که خودشان سرپرستی فرزندانشان را به عهده داشتند و ۹/۳ درصد از کسانی که فرزندانشان به خانواده دیگری سپرده شده بودند در دوران بارداری سیگار مصرف می کردند.

اگرچه میزان اختلالات رفتاری یکسان نبود، اما در تمام پژوهش ها ارتباط واضحی میان سیگاری بودن مادر در بارداری و مشکلات رفتاری کودکان وجود داشت.

با این حال، در کودکانی که از طریق روش اهدا جنین متولد شده بودند، سیگاری بودن مادر هیچ نقشی نداشت.

تئودور اسلوتکین، دارای مدرک دکترا از دانشگاه پزشکی دوک، اظهار می کند: بی شک حتی ذره ای از دود تنباکو و نیکوتین منجر به اخلال در رشد مغز و ایجاد ناهنجاری های رفتاری در آینده ی کودک می شود.

در تحقیقات جدید مشخص شد که این موضوع در حیوانات نیز اثر مشابهی دارد.

 

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Call Now Buttonتماس با خدمات پرستاری