بلاگ

ناسازگاری در کودکان

ناسازگاری در کودکان

ناسازگاری در کودکان : برخی از خصوصیات شخصیتی نامطلوب به شکلی در همه کودکان نمود پیدا می کنند. این خصوصیات زمانی که نمود پیدا می کنند، بی ضرر به نظر می رسند و ما معمولا ً بدون تلاش در جهت اصلاح آنها، اجازه می دهیم که همانطور ادامه پیدا کنند.

تنها مشاهده یک یا چند نمونه از این ویژگی ها نمی تواند به تنهایی زنگ هشداری برای ما باشد. جدول زیر برخی از خصوصیات کودک ناسازگار را نشان می دهد که به ترتیب فراوانی آنها مرتب شده اند.

اگر در کودکی، ناسازگاری دارد و باید به هشدارهایی که در مورد دردسرهای آینده او وجود دارد، توجه نمود.

بسته به درصد این خصوصیات باید به پزشک و یا کمک یک پرستار کودک این مشکل را برطرف کرد.

خصوصیات خاص کودک ناسازگار

بیش فعال است (به معنای بیش فعالی بی هدف، نه بیش فعالی هدفمند طبیعی)به دردسر می افتد. مشکلات گفتاری دارد.
کارها را به اتمام نمی رساندبدخلقی می کند
بی قرار استبه تمام داستانی که برایش می خوانید، گوش نمی دهد.
نمی تواند به هنگام صرف غذا آرام بنشیندگستاخی می کند
هیچ بازی را تا اخر انجام نمی دهدبه سختی به تختخواب می رود
اسباب بازی ها و وسایل منزل را خراب می کندهم سالانش او را مورد بی مهری قرار می دهند
پر حرف استتند خو است
از دستورات پیروی نمی کندبی ملاحظه است
ناشیانه عمل میکندبی حوصله است
با بچه های دیگر دعوا میکنددروغ می گوید
غیر قابل پیش بینی استآماده حادثه آفرینی است
اذیت می کندجایش را خیس می کند
منظم و قانون مند است خرابکار است

ناسازگاری در کودکان :

به عنوان مثال اکثر بچه ها بی قراری می کنند و این ویژگی به تنهایی دلیلی برای هشدار دادن به شما نمی باشد، اما وقتی علایم دیگری مانند عدم توانایی برای تمرکز کردن، بی حوصلگی ، بی اختیاری یا بیش فعالی بسیار و بی هدف به همراه آن باشند، باید آن را جدی گرفت.

این مجموعه از خصوصیات که همگی حاکی از ناسازگاری شخصی و اجتماعی می باشند، جای نگرانی دارد.

اما تنها بدین خاطر که کودک شما ممکن است یک یا چند نمونه از این خصوصیات (ناسازگاری در کودکان) را در زمان های مختلف از خود نشان دهد، نباید او را مشکل ساز بدانیم.

عادات ناپسندی مانند این خصوصیات بسیار عادی هستند و خیلی از آنها ، به ویزه اگر در کودتاه مدت اتفاق بیفتد، بخشی از فرآیند طبیعی رشد کودک محسوب می شوند.

به عنوان مثال 10 تا 20 درصد از بچه های 7 ساله همچنان و حداقل گاهی جای خود را خیس می کنند، 30 درصد کابوس می بینند، 20 درصد ناخن های خود را می جوند، 10 درصد انگشت شستشان را می مکند و می توانیم به جرات بگوییم که ده درصد کاملا مشکل ساز هستند. 30 درصد باقیمانده هم بدخلق می باشند.

اشتراک گذاری پست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تماس با خدمات پرستاری