1464516034-4925-1

فردی که دچار تشنج شده

وقتی کسی دچار تشنج شود چه کار کنیم؟

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید