بلاگ

چگونه با سالمندان هم صحبت شویم؟

هر فرد ارزشها، باورها و فرهنگ خاص خودش را دارد و این نكته ای است كه در ارتباط با سالمندان نباید فراموش كرد.

عقاید و ارزش های سالمندان امروز، در جامعه ای كاملاً متفاوت با جامعه ی كنونی شكل گرفته است. آنها حوادث تاریخی و شرایط اقتصادی – اجتماعی دشواری را پشت سر گذاشته اند.

درك آنچه بر سالمند كنونی گذشته است برای شما ممكن است سخت باشد و تنها یك ارتباط خوب می تواند این شكاف نسلی را هموار سازد. شما می توانید با رعایت اصول و مهارت های ارتباط بین فردی، ارتباط خوبی با سالمند برقرار كنید. از جمله این ارتباط ها می توان به نشستن كنار سالمند، صحبت كردن چهره به چهره و اختصاص وقت كافي براي او اشاره کرد که نشان دهنده علاقه مندي شما به او و ياري كردن وي است.

همدم سالمند شدن

اولین قدم این است که سالمندان را بشناسيد و از خواسته هايشان مطلع شويد.

 • براي شناخت سالمند بايد از آنان سؤال كنيد تا بتوانيد نگراني هاي آنها را بهتر بفهميد وكمك بهتري به ايشان عرضه كنيد. لازم است حين گفت و گو با سالمندان، به گفته هاي آنان ارزش و احترام بگذاريد.
 • براي اگر سالمند در حال صحبت كردن است، به او فرصت دهيد تا حرفش را تمام كند و هيچ گاه جملهی سالمند را خودمان كامل نكنيم. به ياد داشته باشيم در برابر پاسخ سالمند صبور باشيم و وقت بيشتري صرف كنيم.
  به صحبت های آنان خوب و دقیق گوش بدهيد. گوش دادن فعالانه چيزي بيش از شنيدن ساده است و در واقع همدلي با سالمند است. همدلي با سالمند يعني خودمان را جاي فرد سالمند بگذاريم و بفهميم كه او در موقعيت هاي مختلف چه فكر يا احساسي دارد. بهتر است كه با سالمند ارتباط غيركلامي هم برقرار كنيم مانند لبخند زدن، تكان دادن سر براي تأييد، نگاه كردن ) ارتباط چشمي(، گرفتن دست، تعارف با دست و … تا سالمند احساس كند كه ما به شنيدن صحبت هاي او علاقهمند هستيم.
 • مشاهده كنيد
  مشاهده كردن سالمند يعني استفاده از همهی حواس براي بررسي او تا بتوان درك و دانش بهتري نسبت به سالمند به دست آورد. ما بايد طرز ايستادن، حالات صورت، لحن كلام و واكنش ها و احساسات او را مشاهده كنيم.
 • بگوييد
  یکی از اصول برقراري ارتباط با سالمندان، حرف زدن با آنان است.حرف زدن براي به زبان آوردن عقيده، نظر، احساس يا واقعيت است. آنچه بسيار مهم است توجه به اين نكته است كه چگونه بايد گفت؟ لحن و تن صدا نيز بسيار اهميت دارد.
  اگر سالمند ناشنواست هيچ گاه نبايد براي صحبت كردن با او صدايتان را بلند كنيد يا فرياد بزنيد. براي اينكه او حرف هاي ما را بشنود، با صداي معمولي و نزدیک گوشي كه شنوايي بهتري دارد صحبت كنيم.
 • تماس چشمي
  وقتي با سالمند كار مي كنيد مي توانيد از تماس چهره به چهره به خصوص تماس چشمها براي جلب اعتماد استفاده كنيد به خصوص براي سالمنداني كه مشكل شنوايي دارند امكان لب خواني فراهم مي شود .
 • لمس کنید
  یکی از ابتدايي ترين و خصوصي ترين شكل برقراري ارتباط با سالمند لمس كردن است بسياري از سالمندان محروميت لمسي دارند. در برقراري ارتباط با سالمندان مي توانيد محبت، تفاهم، اعتماد، اميد و علاقه را با نگه داشتن دستي لرزان در دستي قوي به او منتقل كنيد. يا براي بلند شدن از زمين او راكمك کنيد، يا با دست زدن به پشت سالمند و تعارف و تقدم براي عبور به او احترام بگذاريد.
 • نياز به عشق و تعلق
  سالمند نبايد از تماسهاي اجتماعي كنار گذاشته شود. آنها بايد به خويشاوندان ودوستان نزدیک شوند. در اين دوران تماس شخصي، دوست داشتن و مورد محبت واقع شدن و توجه به سالمند ضرورت مي يابد .
  چين و چروك نشان مي دهد كه سالمندان منبعي از تجربه ها و خاطره هاي گذشته اند كه نبايد بدون استفاده باقي بمانند. فردي كه لبخند مي زند غالباً به صورت شخصيتي دوست داشتني و مهربان تلقي مي گردد، همواره درارتباط با سالمندان لبخند زدن را فراموش نكنيد.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Call Now Buttonتماس با خدمات پرستاری