بلاگ

چگونه با کودک دروغگو رفتار کنیم؟

والدین در مسیر پر دست انداز تربیت کودکان با موقعیت های مختلفی مواجه می شوند که باید در مورد برخورد درست با کودک در آن شرایط مشخص اطلاعات کافی داشته باشند. یکی از این موقعیت ها که والدین آن را تجربه می کنند مواجهه با دروغگویی کودکان است. درست است که بچه ها پاک و بی آلایش هستند اما تفاوت بسیاری از کارهای ناپسند و کارهای پسندیده را نمی دانند و این وظیفه والدین است که آنها را متوجه این تفاوت ها کنند

رفتار با کودک دروغگو

در وهله اول بهتر است به صورت غیرمستقیم با دروغ کودک مواجه شوید. به این صورت که وقتی متوجه دروغگویی او شدید با داستانگویی و طرح حکایت راجع به یک نفر دیگر که دروغ گفته است و این دروغ به ضرر خودش و بقیه تمام شده و برای خودش و اطرافیان دردسر ایجاد کرده است، صحبت کنید و غیرمستقیم به تقبیح دروغگویی و اینکه دروغ گفتن کار خوبی نیست، بپردازید.والدین می توانند از کودک بخواهند خودش راجع به احساسی که دروغگویی به او داده حرف بزند و اینکه به نظر خودش این کار چه فواید و مضراتی داشته است. در حقیقت ما با این کار حس نقادانه را در کودک نسبت به خودش فعال می کنم تا او خودش را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این کار باعث می شود که کودک در موقعیت های آینده هر جا که بخواهد کاری انجام دهد یا دروغی بگوید به عواقب آن فکر کند. روانشناس کودک و نوجوان راجع به نحوه تنبیه و برخورد با کودک دروغگو توضیح می دهد: می توانیم خودمان را بی تفاوت نشان ندهیم اما باید برخورد ما متناسب با کار کودک باشد. در مورد دروغگویی کودک که خیلی حساس نباشد، شاید یک اخم یا تغییر حالت چهره کافی باشد. اگر بین رفتار ما با کار بدی که کودک کرده تناسب وجود نداشته باشد و به عنوان مثال برای دروغگویی او واکنشی شدید نشان دهیم کودک فکر می کند که دیگر پدرومادرش و محبت آنها را به کلی از دست داده است. او با خودش فکر می کند که شما دیگر دوستش ندارید و در این دنیا تنها شده است! چنین تفکری باعث می شود هیچ سد و مانعی برای کار بد جلوی او نباشد و دچار انزوا و مشکلات دیگر شود.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تماس با خدمات پرستاری