کودکان مبتلا به ضعف شنوایی

ضعف شنوایی

کودکان مبتلا به ضعف شنوایی

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): کودکان برای صحبت کردن، باید بشوندو برای یادگیری، خواندن و نوشتن باید صحبت کنند، بنابراین لازم است در سنین پایین با انجام آزمون های مناسب، هر نوع ضعف شنوایی را در او پیدا کنید و اقدامات اصلاحی را، همانگونه که در چکیده آنها مطرح شدهاست، انجام دهید همچنین  همواره باید بینایی او را هم امتحان کنید تا مطمئن شوید در حد انتظار می باشد.

مراقبت از کودک در منزل

مراقبت از سالمند در منزل

کودکان و ضعف شنوایی

برای کمک به شما و فرزندتان

بسیاری از بچه های مبتلا به ضایعه شنوایی، با نصب سمعک، کاملاً خوب عمل می کنند و امروزه بسیاری از پزشکان بجای آنکه منتظربمانند تا کودک به سن پیش دبستانی برسد، در همان دوراننوزادی، سمعک را نصب می کنند. شرایط این بچه ها با آنهایی که کاملاً ناشنوا می باشند، متفاوت است. بچه های ناشنواآنها هستند که ضایعه  شنوایی شان به قدری شدید می باشد که حتی با کمک گرفتن هم درک فوق العاده ضعیفی از صداها و زبان دارند.

نکته اساسی که باید به خاطر داشته باشید آن است که اگر منحصراً بر روی زبان شفاهی تاکید کنید، کودک ناشنوا در پرورش گفتار یا خواندن با مشکلات بسیار بیشتری روبرو می شود. اگر به طور همزمان زبان نشانه ها، لب خوانی و زبان شفاهی را به او آموزش دهید. امر گفتار و خواندن را برایش بسیار آسانتر می نمایید. برخی از بچه ها می توانند در محیط مدارس معمولی تلاش نسبتاً خوبی داشته باشند اما  آنهایی که کاملا ناشنوا هستند، حتی با وجود آموزش خوب و زود هنگام هم به آموزش های استثنایی نیاز دارند. هدف شما همواره باید آموزش فرزندتان در سطح مطلوب باشد تا یادگیری او هم طراز بچه هایی که شنوایی طبیعی دارند، قرار بگیرد.


خانم دکتر

مرکز پارسیان آوید توسط پرسنل با مدرک تحصیلی مرتبط و کارشناسی با سابقه ۲۵ سال خدمت در مراکز درمانی و حرفه ای زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده و با استفاده از تجربیات تخصصی و فوق تخصصی با اعزام نیروهای حرفه ای و آموزش دیده خود ، افنخار رضایتمندی شما برای مراقیت از عزیزانتان را جهت تامین نیازهای شما دارا می باشد

دیدگاه خود را بنویسید