مقالات بیمار

علایم بیماری ام اس

پارسیان آوید(پرستار بیمار در منزل): افراد مبتلا به بیماری ام‌ اس دارای علائم گوناگونی هستند، بنابراین علائم مذکور علائم عمومی به شمار می‌شوند؛ ممکن است شخص مبتلا به ام اس یک یا دو مورد از دسته‌بندی‌های اصلی بالا را در دوره‌ی اولیه‌ی پیشرفت بیماری به عنوان علائم اولیه از خود بروز دهد؛ سایر علائم ممکن است در مراحل بعدی بیماری ظاهر شوند یا به طور کلی ظاهر نشوند. با وجود این، بیماری ام اس نوعی بیماری است که به آهستگی پیشرفت می‌کند و هیچ درمان شناخته شده‌ای نیز برای آن وجود ندارد. هدف درمان‌های مربوط به ام اس کاهش و / یا کنترل علائم آن است.<