مقالات کودک

کودک نو پا

به کودک نوپای خود کمک کنید که بدون خطر کشف کند.

پارسیان آوید(مراقبت از کودک در منزل): کشف و خطر: هنگامی که کودک، راه رفتن را یاد میگیرد، وقت آن است که اجازه بدهید از کالسکه اش بیرون بیاید و با شما راه بیاید. اگر لباسش کثیف شد، اهمیت ندهید. او باید در این سن، لباسش را کثیف کند. برایش جایی را پیدا کنید که ناچار

بیشتر بخوانید
شیر خشک

انتخاب شیر خشک مناسب و طرز آماده کردن آن

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): چندان زمانی از آن دوران نمی گذارد که مادران کودکان را با شیر خشک بزرگ می کردند و این امری کاملا ً عادی بود، امروزه ما کاملاً به فواید فراوان شیر مادر در تضمین سلامت کودکان واقف هستیم. با این همه، باز هم می توان کودکان را با

بیشتر بخوانید
شیر خشک آماده

در یخچال گذاشتن شیر خشک آماده

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): نگهداشتن شیر: اگر کمتر از یک قوطی پر شیر غلیظ شده یا شیر آماده را مصرف کردید، بقیه را برای روز بعد در یخچال بگذارید. شیر را در قوطی بگذارید، در آن را محکم ببنیدد و قوطی را در یخچال قرار دهید. اگر در روز بعد، شیر را

بیشتر بخوانید
رفتار چالشی کودک

رفتارهای چالشی

پارسیان آوید( مراقبت از کودک در منزل): منفی کاری: در فاصله بین 3-2 سالگی، نشانه هایی از منفی کاری و سایر تنش های درونی در کودکان مشاهده کرده بودید و در نتیجه، رفتار او در این سن، چیز جدیدی نیست، ولی این اخلاق پس از دو سالگی به نهایت خود می رسد و شکل های

بیشتر بخوانید

اجابت مزاج در کودکان

پارسیان آوید(مراقبت از کودک در منزل): مکونیوم: در چند روز اول تولد، مدفوع نوزاد محتوی ماده ای یشمی رنگ،  نرم و چسبناک ، به نام مکونیوم است. سپس رنگ مدفوع قهوه ای و زرد می شود. اگر مزاج کودک تا پایان روز دوم کار نکرد، باید با دکتر صحبت کنید. واکنش معده ای – روده

بیشتر بخوانید
فشار روحی کودک

فشار روحی در کودکان

پارسیان آوید(مراقبت از کودک در منزل): زندگی امروز، اغلب کودکان را با “شتاب” به جلو می برد، چرا که آنها را مجبور می سازد که با جدایی ها و شرایط نگران کننده زندگی سریع تر از زمانی که می توانند به راحتی با آنها کنار بیایند، برخورد کنند. بچه های کوچک این نوع “شتاب” را

بیشتر بخوانید

شخصیت کودکان

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): شخصیت کودک شما از سه عنصر اصلی تشکیل شده است: عاطفه؛ میلی است که کودکان به آسانی و به شدت ناراحت یا غمگین می شوند و به سختی آرام می گیرند، فعالیت، میزان رفتاری که هر کودک به صورت حرکت، سرعت حرف زدن یا میزان انرژی که برای

بیشتر بخوانید
ناسازگاری در کودکان

ناسازگاری در کودکان

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): برخی از خصوصیات شخصیتی نامطلوب به شکلی در همه کودکان نمود پیدا می کنند. این خصوصیات زمانی که نمود پیدا می کنند، بی ضرر به نظر می رسند و ما معمولا ً بدون تلاش در جهت اصلاح آنها، اجازه می دهیم که همانطور ادامه پیدا کنند. تنها مشاهده

بیشتر بخوانید

مراقبت از بچه با استعداد

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): والدین خوب بودن برای یک بچه تیزهوش کاری بس دشوار است، چرا که والدین در کارهای روزانه مربوط به رشد کودکانشان متوقف شده و بنابراین از وظایف اصلی خود غفلت می ورزند. بخشی از وظایف ما به عنوان والدین آن است که در امور مادی، سمت و سوی

بیشتر بخوانید
ضعف بینایی

کودکان مبتلا به ضعف بینایی

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): اگر نابینایی را از منظر توانایی فرزند شما برای فعالیت در موقعیت های طبیعی، شامل مدرسه، نگاه کنیم آنگاه نسبت به ناشنوایی، نقص کمتری محسوب می شود. دلیل این امر آن است که زبان نقش گسترده ای را در یادگیری، شکل گیری و حفظ روابط اجتماعی ایفا می

بیشتر بخوانید