خدمات پرستاری در منزل

پرستار سالمند

پرستار سالمند بسیار با اهمیت است زیرا سالمندی دورانی است که با فرآیند های فرسایشی و ناگزیری همراه است که با مراقبتهای ویژه و سالم. و با شناخت و کنترل بیماری ، دوران سالمندی را به یک دوران سالم و هنجار تبدیل می کند. موسسه پارسیان آوید با تیم مجرب و نیروهای متخصص و کاردان  خود ، با بیش از 25 سال سابقه در زمینه نگهداری، مراقبت و پرستار سالمند به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به سالمندان شما عزیزان می باشد.

پرستار سالمند

سالمندی دوره خیلی مهمی از زندگی ما انسان ها محسوب می شود  هر چند سن برای دوره سالمندی به طور دقیق بیان نشده و مسائل زیادی تاثیر گذار است که بتوان به  یک فرد گفت سالمند . مسائل فیزیولوژیکی، روانی و جسمی تاثیرات زیادی در تعیین سن سالمندی ایجاد کرده است و به اصطلاح پیری به زمانی گفته می شود که شخص تعداد سالهایی از زمان تولد خودش طی کرده باشد.

پرستار سالمند وظیفه دارد کلیه نیاز های فرد سالمند را رفع نماید از جمله:

  • نیازهای عاطفی
  • نیازهای معیشتی
  • نیاز به امنیت
  • نیاز به حضور در اجتماع
  • نیاز به تفریح

سالمندی دوره خیلی مهمی از زندگی ما انسان ها محسوب می شود  هر چند سن عددی برای دوره سالمندی به طور دقیق بیان نشده و مسائل زیادی تاثیر گذار است که بتوان به  یک فرد گفت سالمند . مسائل فیزیولوژیکی، روانی و جسمی تاثیرات زیادی در تعیین سن سالمندی ایجاد کرده است و به اصطلاح پیری به زمانی گفته می شود که شخص تعداد سالهایی از زمان تولد خودش طی کرده باشد.

پارسیان آوید
تماس با خدمات پرستاری