خدمات پرستاری در منزل

پرستار بیمار

مرکز پرستاری پارسیان آوید دارای مجموعه گسترده از پرستار بیمار می باشد که برای پرستاری از انواع بیماری ها آموزش دیده اند.  برای انواع بیماری  کسی که وظیفه نگهداری و مراقبت از بیمار را برعهده دارد را پرستار بیمار می گویند.  پرستاری از بیمار به دو  صورت انجام می شود اول این که همه می دانیم که نوع پرستار که به استخدام دولت در می آید و در خدمت دولت سرویس رسانی می کند و دوم پرستارانی که به صورت خصوصی در منزل کار می کنند.

ضمنا پرستار بیمار و یا پرستار کودک یا پرستار سالمند هریک به طور تخصصی در حرفه خود تخصص دارند.

پرستار بیمارخانواده ها برای ارتقای سلامتی بیمارشان و هم این که برای بهبود کیفیت زندگی بیمار،  پرستار بیمار را به صورت خصوصی در منزل استخدام می کنند و انتظارات خود را از پرستار  بیمار مطرح می کنند و  در خصوص سلامتی بیمارشان با پرستار بیمار صحبت می کنند. مرکز پرستاری پارسیان آوید دارای پرستاران با تجربه برای رسیدگی به بیمار شما می باشد.

تلفن مشاوره پرستار بیمار : 22697906

هزینه استخدام یک پرستار با مدرک تحصیلی مختص به پرستاری با فردی با تحصیلات آکادمیک که وظیفه مراقبت را بر عهده دارد با هم فرق دارند. و این مبلغ بستگی به بیمار شما دارد.  بستگی به تایم کاری نرس یا مراقب دارد. در این باره شما می توانید جهت اطلاع دقیق با شماره 22697906 تماس حاصل فرمائید، کارشناسان بیمار، شما را در این زمینه راهنمایی و مشاوره می کند.

بله امکان این مورد بر اساس تقاضا و نوع بیماری وجود دارد.

بله. براساس شرایط مختلف شما می توانید درخواست پرستار نمایید.

بله امکان عقد قرارداد براساس شبانه روزی وجود دارد.

بله. ما برای شما پرستار بیماری را اعزام میکنیم که هم توانایی جسمی برای این کار را داشته باشد و هم این که در این زمینه کار کرده و تجربه کاری داشته باشد.

خیر. سونداژ برای خانمها مشکلی نداره. ولی سونداژ برای آقایان به هیچ عنوان در منزل انجام نمی شود. به دلیل پروستات،  و احتمال پارگی مجاری ادراری و خونریزی در بیمار وجود دارد.

بله. بیمار شما در واقع گاواژ می شود و ما برای شما پرستار بیماری را اعزام می کنیم که برای بیمار گاواژ را انجام دهد.

نگهداری از بیمار

پرستار بیمار

کسی که وظیفه نگهداری و مراقبت از بیمار را برعهده دارد را پرستار بیمار می گویند.  پرستاری از بیمار به دو  صورت انجام می شود :

 • پرستاری که به استخدام دولت در می آید و در خدمت دولت سرویس رسانی می کند.
 • پرستارانی که به صورت خصوصی در منزل کار می کنند.
  خانواده ها برای ارتقای سلامتی بیمارشان و برای بهبود کیفیت زندگی بیمار، آن ها را به صورت خصوصی در منزل استخدام می کنند.
  و انتظارات خود را از پرستار مطرح می کنند و  در خصوص سلامتی بیمارشان با هم صحبت می کنند.
  دستمزد این پرستاران به صورت private و شخصی است.

پرستار بیمار با توافق بین پرستار و خانواده ی شخص بیمار و البته بر اساس کار کردی که پرستار باید ارائه دهد.

و انتظاراتی که خانواده ی بیمار از پرستار دارند مشخص می شود.

باید به این نکته توجه داشته باشید که پرستار بیمار صرفا مراقب بیمار نیست.

یک فرد عادی نیست بلکه فردی که با داشتن اطلاعات عمومی از جمله :

تزریق آمپول یا اندازه گیری فشار و نبض و تنفس و … بتواند از بیمار شما مراقبت کند.

پرستار بیمار : پرستار بیمار چه شخصی است؟

پرستار بیمار شخصی است که دوره های تخصصی پرستاری را گذرانده است.

و دارای تحصیلات و تجربه های کاری مرتبط با شغل پرستاری به صورت تخصصی می باشد.

در هر خانواده ای ممکن است فرد بیمار وجود داشته باشد.

خانواده ها با داشتن مشغله ها و یا نداشتن آگاهی لازم برای مراقبت از بیمارشان به فکر استخدام پرستار میفتند.

گاهی به علت نداشتن آگاهی در مورد بیماری بیمار، به فکر استخدام کردن مراقبی جهت مراقبت از بیمارشان هستند.

خانواده ی فرد باید این را بدانند که پرستار بیمار باید دارای تحصیلات مرتبط با نوع بیماری فرد باشد.

و دوم این که سابقه و تجربه کاری در این زمینه را داشته باشد.

و این که  از خصوصیات اخلاقی و رفتاری  مناسبی برای برخورد با آن نوع بیماری را داشته باشد.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار: فرآیند پرستاری

روشی برای سازماندهی ارائه مراقبت پرستاری و حل مشکلات که برای رفع نیازهای مراقبتی و بهداشتی افراد به کار می رود. هر فرآیند پرستاری شامل تعیین نیازهای مراقبتی موجود، طرح و برنامه ریزی و اجرای برنامه مراقبتی از بیمار است که در نهایت موثر بودن مداخلات ارزشیابی و تعیین می شود.

مراحل فرآیند پرستاری بیمار

 • بررسی و شناخت
 • تشخیص پرستاری
 • برنامه ریزی
 • اجرا
 • ارزشیابی

پرستار بیمار : بررسی

یعنی جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و ارتباط دادن آنها با داده ها به یکدیگر (تجزیه و تحلیل). هدف از انجام این کار به دست آوردن اطلاعاتی در مورد سطح سلامت بیمار یا مددجو و اقدامات لازم بهداشتی در صورت نیاز، در صورت داشتن بیماری های قبلی و گذشته و تجربیاتش در واسطه با آن بیماری و اقدامات درمانی صورت گرفته و نگرش بیمار یا مددجو در مورد مراقبت های بهداشتی است که از بیماران در جهت طرح مراقبت انحصاری برای آن بیمار یا مددجوی خاص توسط پرستار بیمار استفاده شده است جمع آوری می کند.

اطلاعات مورد نیاز برای این مرحله از طریق معاینات فیزیکی، خانواده ایف اعضای دیگر گروه های خدمات درمانی، تاریخچه بهداشتی (پرونده های پزشکی) و بررسی وضعیت سلامت، گزارشات اعضای گروه درمانی (بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی) و گزارشات بهداشتی (آزمایشات، سونوگرافی، رادیولوژی و …) به دست می آید، سپس اطلاعات ثبت می شود.

 

پرستار بیمار

روش های جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه وو معاینه (اندازه گیری) بیمار، مشاهده صورت می گیرد.

معاینات فیزیکی از قبیل نگاه کردن، گوش کردن، لمس و دق می باشد.

پرستار بیمار : تشخیص پرستاری

یک قضاوت بالینی توسط پرستار بیمار می باشد که با استفاده از پاسخ های فرد (بیمار) – خانواده – جامعه به مشکلات احتمالی یا بالقوه ای که در سلامتی وجود دارد. پایه ای است برای انتخاب مداخلات (روش درمان) در جهت دستیابی به فرآیندهای مورد انتظار پرستار.

پرستار بیمار : برنامه ریزی

مراحل برنامه ریزی:

 • اولویت بعدی تشخیص های پرستاری و مشکلات همراه
 • تعیین کردن اهداف کوتاه مدت، میا ن مدت و بلند مدت
 • تعیین کردن مداخلات متناسب با اهداف
 • مشخص کردن مداخلاتی (درمان هایی) که نیاز به همکاری سایر اعضاء گروه (کادر درمانی از قبیل پرستاران دیگر و …) دارد .
 • تعیین کردن برآیندهای مورد انتظاز
 • مستند و ثبت کردن تشخیص های پرستاری، مشکلات جانبی، اهداف، مداخلات، پرستاری و یرآیندهای مورد انتظار و برنامه مراقبت پرستاری
 • در میان گذاردن اطلاعات کسب شده از بیمار با اعضاء گروه ارائه خدمات (کادر درمانی) برای رفع نیازهای بیمار به بهترین نحو و توسط مناسب ترین افراد.

در اولویت بندی اهداف، اولویت بیشتر با مسائل و مشکلاتی است که نیاز به مداخلات سریع دارد، هرم نیازهای مازلو میتواند یک چهارچوب و الگو مناسب برای اولویت بندی باشد.

بعد از این مرحله باید اهداف و برآیند ها ثبت شود.

ثبت هدف راهنمایی است برای انتخاب مداخله (روش درمان) و منبع مقایسه برای ارزشیابی بعد از مداخلات .

پرستار بیمار : ارزشیابی

ارزشیابی به پرستاران (پرستار بیمار) این امکان را می دهد تا بررسی پاسخ بیمار به مداخلات (روش درمان) انجام شده و همچنین میزان دستیابی به اهداف تعیین شده را می دهد.

همزمان با انجام مداخلات پرستاری (درمان) پاسخ های بیمار به اقدامات درمانی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و برنامه درمانی براساس شرایط بیمار متعادل می گردد.

پرستار بیمار

مراقبت های  پرستاری از بیمار مبتلا به درد

در یک برنامه مراقبتی از بیمار توجه به سه نکته توسط پرستار بیمار اهمیت دارد:

 • باید عامل های تاثیرگذار بر ماهیت حسی درد و شدت پاسخ های رفتاری بیمار را تغییر دهد (بعضی از عوامل مداخله گر در درد مثل انتظارات فرهنگی قابل تغییر نیست)
 • پرستار بیمار پاسخ های مناسب به نگرش ها و رفتارهای بیمار درباره درد را تعیین کند.
 • هدف های مناسب برای اجرای مداخلات پرستاری که باید با توجه به اهداف باشد، انتخاب کند.

علل شایع درد :

 • محرکات شیمیایی مثل : پروستاگنتدین، هیستامین، سروتونین شایع ترین علت است.
 • ایسکمی
 • صدمات مکانیکی
 • کشیدگی با اتساع اعضاء
 • درد با منشأ روانی

انواع درد

درد را به دو دسته (گونه) تقسیم کرده اند :

 • دردهای عصبی
 • محیطی

درد عصبی

این نوع دردها امکان دارد به علت ایجاد یک حالت پاتوفیزیولوژیک در بالابرنده های محیطی یا سیستم اعصاب مرکزی روی دهد مانند: نورالژیا، کالرژیا و …

درد محیطی

دردی است که منشأ آن خارج از سیستم اعصاب مرکزی می باشد که شامل : درد سطحی، درد عمیق یا درد احشایی، درد رجوعی، درد منشعب است.

 

پرستار بیمار

گونه ای دیگر از تقسیم بندی درد به شکل زیر است:

درد حاد و درد مزمن

درد حاد : دردی است کوتاه مدت و موقتی و گذرا که معمولا از چند دقیقه تا چند هفته به طول می  انجامد و منبع درد شناخته شده است، مانند صدمات عمل جراحی

درد مزمن : شروع این درد تدریجی است، اما به مدت طولانی معمولا بیش از سه ماه، عکس العمل آن به درد محدود است، هر چند ممکن است مدت آن نیز شناخته شده باشد مثل درد آرتریت، کمر درد و سردرد عود کننده.

ابعاد دوازده گانه از دیدگاه پرستاری

روند شروع درد، عوامل مساعدکننده درد، نحوه انتشار درد، موقعیت درد، کیفیت درد، شدت درد، عوامل و تسکین دهنده عوامل تشدید کننده، پاسخ عاطفی به درد، مدت زمان درد، نشانه های همراه، پاسخ به لمس ناحیه دردناک، روش های بررسی و شناخت درد متفاوت است ، با این حال در تمام آنها باید به داده های ذهنی گفته شده و داده های عینی شامل رفتارهای بیمار و علایم فیزیولوژیکی عنایت شود.

انواع تشخیص پرستاری

 • واقعی
 • در معرض خطر و در معرض خطر بیشتر که نشان می دهد فرد، جامعه یا خانواده بیمار در معرض آسیب بیشتری از آن مشکل نسبت به بقیه در شزایط مساوی و یکسان است، که قبلا به این مشکلات بالقوه می گفتند.

اعتبار این تشخیص به عامل خطر بستگی دارد.

 • تشخیص پرستاری احتمالی یک مشکل احتمالی را شرح می دهد که باید در مورد آن اطلاعات اضافه جمع شود.
 • Wellness nursing diagnosis  تشخیص پرستاری که نشان دهنده انتقال از یک سطح سلامت به سطوح بالاتر است که برای نوشتن ان عامل در ارتباط نمی خواهد.

در این تشخیص وضعیت های مثبت بررسی می شود.

 • syndrom nursing diagnosis دسته بندی و طبقه بندی علایم و نشانه های یکسان، یک علت واحد برای مجموع تشخیص ها یا گروهی از تشخیص ها با علت ناشناخته از تشخیص پزشکی جدا است و قبل از سال 1985 در رده بندی تشخیص پرستاری وجود نداشته مثلا در معرض خطر سندروم سوء استفاده.

 

پرستار بیمار

آیا هر فردی که گواهینامه پرستاری داشته باشد، می تواند پرستار بیمار باشد؟

نکته مهم این است که برای پرستاری، هر فردی که صرفا دارای گواهینامه بهیاری باشد را پرستار نمی گویند.

و داشتن تخصص برای ارتقای سلامتی بیمار و کیفیت نوع زندگی بیمار الزامی است.

پرستار موظف به دادن گزارشات لحظه ای از وضعیت بیمار به خانواده و پزشک او است.

البته برای برخی از بیماری ها مثل فشار خون نیاز اساسی به پرستار متخصص نیست.

بلکه یک شخص بهیار هم می تواند این موضوع را انجام دهد.

پرستار بیمار وظیفه سنگینی برعهده دارد و کارفرما باید این وظایف را چک کند.

پرستار هر روز باید برنامه ای برای بیمار تهیه نماید و گزارش آن را تحویل خانواده ی بیمار بدهد.

پرستار بیمار : پرستار بیمار مناسب چگونه انتخاب می شود؟

در مرکز پارسیان آوید یک سری گزارشات از بیمار و فرم ارزیابی تهیه می شود.

این گزارشات هنگام استخدام به پرستار بیمار داده می شود.

پرستار موظف است طبق فرمی که به او داده می شود نتیجه را به کارفرما و پارسیان آوید گزارش دهد.

پرستار بیمار علاوه بر مراقبت های تخصصی، لازم است در مواقع لزوم مراقبت های عمومی نیز انجام دهد.

برای هر نوع بیماری در همان زمینه پرستار بیمار استخدام می شود.

به عنوان مثال برای کودکان بیمار باید متخصص بیماری ها کودکان باشد و همچنین برای سالمندان  به همین ترتیب.

برای سالمند هم پرستار مطابق با بیماری هایی که سالمند دارد استخدام می شود .

و این را عرض کنم که مرکز ما یعنی پارسیان آوید دارای پرستارانی با تجربه هست.

پرستاران طبق آیین نامه وزارت بهداشت و با توجه به مدرک تحصیلی و تجربه کاری که دارند، اعزام می شود.

پرستار بیمار : مدارک رسمی پارسیان آوید از چه سازمان هایی است ؟

 • وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .
 • خدمات درمانی دانشگاه شهید بهشتی .

به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی در جهت افزایش سلامتی بیمار و بهتر شدن کیفیت زندگی می باشد.

دستمزد پرستاران بیمار با توجه به تجربه کاری و تخصص آنها و ساعاتی که در منزل شما هستند، وابسته است.

و همینطور به کارها و انتظاراتی که شما کارفرمایان عزیز از این پرستاران دارید.

 

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : برای استخدام پرستار بیمار به این نکات توجه کنید :

که از چه مرکز و موسسه ای پرستار استخدام می کنید.

استخدام شما باید کاملا هوشیارانه باشد.

همین طور که خودتان می دانید یک سری از موسسه ها به تازگی راه اندازی شده اند.

که بدون مجوز وزارت بهداشت مشغول فعالیت هستند.

پارسیان آوید در زمینه استخدام پرستار مناسب به صورت رایگان مشاوره و راهنمایی می کند .

رضایت کامل از پرستاری که استخدام کرده اید، برای پارسیان آوید اهمیت ویژه ای دارد.

اگر رضایت نداشته باشید، پارسیان آوید طبق گزارشات، پرستار شما را عوض و پرستار دیگری را برای شما اعزام می نماید.

پرستار بیمار : وظایف پرستار بیمار چیست؟

پرستار بیمار باید زمانبندی دقیقی از مصرف داروهای بیمار داشته باشد.

و همه ی داروهای بیمار باید طبق ساعاتی که ذکر شده مصرف شود.

که ما این را هم برای یادآوری و  هم برای دقت کاری و هم برای بررسی هایی که باید انجام گیرد.

فرم زمانبندی در این باب تهیه کرده ایم که به هنگام استخدام به پرستار بیمار داده می شود.

مرکز پارسیان آوید برای شما عزیزان چندین نوع  مراقبتی تحت عنوان مراقب، بهیار، کمک بهیار و پرستار دارد.

که بستگی به انتظارات شما برای شما اعزام می نماید.

می دانیم که موسساتی که مجوز بهداشت در زمینه خدمات پرستاری و مراقبتی در منزل دارند.

ارائه خدمات پرستاری به بیماران از طریق افراد با تجربه و ماهر، است.

موسسه پارسیان آوید از نظر تجهیزات پزشکی ، تجهیزات خاصی دارد.

یک سری تجهیزاتی که توسط وزارت بهداشت و طبق آخرین آیین نامه ابلاغی مراکز مشاوره باید بیمار در منزل داشته باشد را ارایه نمیدهد.

یک سری از تجهیزاتی که ارایه می دهد عبارتند از :

 • ساکشن و لوازم مربوط به آن.
 • کپسول اکسیژن.
 • دستگاه فشار سنج.
 • گوشی پزشکی.
 • ترمومتر.
 • پالس اکسی متر انگشتی.
 • گلوکومتر.

پرستاران بیمار در این مرکز از بین نیروهایی که تمایل کار در بخش خصوصی را دارند، تامین می گردد.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : پرستار بیمار مرکز پارسیان آوید دارای چه شرایطی می باشد؟

پرستاران بیمار که مایل به استخدام در موسسه پارسیان آوید هستند باید شرایط زیر را دارا باشند:

  • شرایط عمومی که گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، گواهی عدم اعتیاد، اصل کارت ملی و شناسنامه و سفته.
  • داشتن مدرک کارشناسی پرستاری.
  • داشتن ظاهری آراسته و مناسب.

پرستار بیمار ضروری است که سالم و دارای توان جسمی بالایی باشد.
چرا که لازم می شود در بعضی از مواقع که بخواهد به بیمار یا سالمند کمک کند.
که از تخت خود پایین بیاید و با بالعکس.

وظایف اولیه پرستار بیمار:

  • دادن داروهای بیمار سر ساعات دقیق.
  • حمل و نقل کردن بیمار.
  • حمام کردم بیمار.
  • تهیه غذا.
  • تهیه و دادن لیست داروها به خانواده بیمار.
  • پرستار بیمار باید همه ی مراحل پرستاری را مطابق با نظریه پزشک انجام دهد.

وظایف ثانویه پرستار بیمار:

  • برای مرتب شدن خانه توسط پرستار، باید از ابتدای امر پرستار موافقت کرده باشد
  • پرستار بیمار باید صبور و مهربان و دلسوز باشد.
   پرستار بیمار باید بتواند آرامش خود را در شرایط سخت حفظ کند.
  • پرستار بیمار باید بتواند با بیمار ارتباط برقرار کند
   و این حس را در بیمار به وجود آورد که بیمار با او احساس راحتی داشته باشد.
   و پرستار باید بیمار را درک کند و آرامش روحی و روانی برای او فراهم کند.
  • پرستار بیمار باید روزانه از وضعیت بیمار ، چک لیست تهیه کند.
   و خانواده ی بیمار را از وضعیت بیمار مطلع سازد.
  • پرستار بیمار باید هر روز وضعیت بیمار را بررسی نماید.
   از جمله هر روز فشار خون او را بگیرد و دمای بدن او را چک کند.
   و همچنین تعداد ضربان قلب و تنفس او را اندازه گیری کند و آن را ثبت کند.
  • پرستار بیمار باید داروی بیمار را مطابق دستور پزشک به او بدهد.
   و تایم های زمانبندی برای دادن دارو به بیمار  را مشخص کند.
  • پرستار بیمار باید شرایط محیطی و آرامش را برای بیمار فراهم کند
   و برای فراهم کردن محیطی آرام و بی سر و صدا تلاش خود را بکند.

 

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار بیماران دیابتی:

 • پرستار بیمار باید هر روز مقدار قند خون بیمار را اندازه گیری کند.
  توجه داشته باشید که زخم در بیماران دیابتی ممکن است، بوجود بیاید.
 • در اثر نفوذ میکروب از راه اون زخم یا شکاف در بدن، باعث به وجود آمدن بیماری های عفونی شود.
 • پرستار بیمار می بایست به بیمار انگیزه کاهش وزن را در او ایجاد کند و مراقب وزن بیمار باشد.
 • برای او رژیم غذایی را ترتیب ببیند که از چربی و قند کمی برخوردار باشند و باعث کاهش وزن در بیمار شود.
  البته این را باید بدانید که برای هر بیمار قبل از این که رژیم غذایی درست کنیم باید متخصص و پزشک او صحبت کنیم.
 • مدیریت داروها: داروها باید با نظارت کامل و توسط پرستار بیمار، به بیمار داده شود.
  قبل از دادن دارو به بیمار باید به دقت باید داروها بررسی شوند و از درست بودن دارو اطمینان حاصل کنید.
 • پرستار بیمار باید بداند که همیشه از یک نقطه آمپول تزریق نکند و بهتر از نقاط مختلفی باشد که باعث جذب دارو شود .
 • در صورت احساس خستگی مزمن بیمار دیابتی در ساعاتی از رو باید با  اورژانس تماس گرفته شود.

دوز انسولین باید توسط پرستار بررسی شود و در یخچال نگهداری شود و بیست دقیقه قبل از تزریق از یخچال به بیرون آورده شود.

پرستار بیمار : سه نوع آزمایش هر روز باید توسط پرستار بیمار دیابتی باید در طول روز انجام شود :

 • کنترل روزانه قند خون، کنترل روزانه قند ادرار، کنترل روزانه کتون ادرار.
 • پرستار بیمار باید هر روز فشار خون بیمار را چک کند .
  زیرا که فشار خون خود باعث بیشتر شدن  عوارض دیابت می شود .
 • بیماران دیابتی عمدتا، فشار خون بالا دارند و این فشار خون بالا خود باعث بیماری های قلبی عروقی می شود .
  بنابراین باید پزشک متخصص قلب و عروق را در جریان قرار دهیم.
 • پرستار بیمار باید ورزش مناسب را به بیمار دیابتی آموزش دهد زیرا به هنگام ورزش عضلات منقبض می شود.
  که باعث ازدیاد برداشت گلوکزمی شود.

مصرف قرص های کاهش قند خون باعث کاهش قند خون می شود و بیمار را از افزایش قند خون رها و می سازد.
البته این داروها نمی تواند قند خون را از بین ببرد .برای تزریق انسولین قبل از هر چیزی باید شیشه پلاستیکی انسولین را به صورت کامل بشویید.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : پارسیان آوید در زمینه زیر برای بیماران عزیز اعزام پرستار می کند:‌

 • پرستاری از بیماران ICU.
 • پرستاری از بیماران CP.
 • پرستاری از بیماران MS.
 • پرستاری از بیماران CCU.
 • پرستاری از بیماران سرطانی.
 • پرستاری از بیماران که دارای زخم بستر هستند.
 • پرستاری از بیماران اعصاب و روان.
 • پرستاری از بیماران پارکینسون.
 • پرستاری از بیماران آلزایمر و . . .

پرستار بیمار : پرستاری از بیمارانی که مشکل اعصاب و روان دارند:

خانواده هایی که دارای بیماران اعصاب و روان هستند.

برای این که بیمار خود را در مراکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان بگذارند.

با  چالش های زیادی روبرو هستند  خیلی از این خانواده ها هزینه های لازم برای این مراکز را ندارند.

و  همچنین در طول چرخه درمان در این مراکز ممکن است ناهنجاری هایی رخ دهد.

که روند درمان به صورت عادی پیش نرود و بیماری عود کند .

خانواده ها دوست دارند بیمارشان نزد خودشان باشند.

و از این رو تصمیم میگیرند برای بیمار خود در خانه پرستار بیمار استخدام کنند.

دلیل اصلی بروز بیماری های روانی، استرس، افسردگی و اختلال های دو قطبی است.

که اول از هر چیزی باید تلاش کنیم که این سه مورد را در سریع ترین زمان تشخیص دهیم.

و نسبت به درمان آن وقت بگذاریم و اقدامات لازم و مهم را برای  کنترل و کم رنگ کردن این سه مورد بررسی و انجام دهیم.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : اقداماتی برای از بین بردن استرس:

تنفس عمیق:

 • با تنفس عمیق می توان انرژی های مثبت بدن را فعال کرد.
  و واکنش های عصبی را متوقف می کند و در نتیجه باعث کاهش استرس و یا متوقف شدن آن می شود.
 • سوال کردن از خود زمانی که با استرس مواجه می شویم:
  در زمانی که استرس به سراغ ما می آید ممکن است سوال های عجیب و غریبی در ذهن ایجاد شود.
  و یا حتی ممکن است، جواب این سوال ها را در قالب منفی بدهیم.
  ولی آیا واقعا از خودتان نمی پرسید که آیا این فکرهایی که در ذهن من به وجود آید، و اقعا اتفاق می افتد یا خیر؟.
  و آیا این اتفاق ها ارزش نگران کردن من را دارد؟
  و آیا این که من نگران و دچار استرس شوم این موضوع حل می شود.
 • استرس باعث تفکرات منفی می شود شما میتوانید این تفکرات منفی را به مثبت تبدیل کنید.
  و این تفکرات مثبت بیشتر به شما کمک می کند که بتواند بر موضوعی که فکر میکردید، مدیریت کنید.

تمرکز در زمان حال :

 • کسانی که زود دچار استرس می شوند بیشتر به زمان آینده فکر می کنند.
  و  فکر های عجیب و غریب بکنند و به موضوعاتی فکر کنند که ممکن است اتفاق نیافتد.
 • اکثر روانپزشکان و روان درمان ها معتقد هستدکه 90 درصد افکار عجیب اتفاق نمی افتند .
  پس یاد بگیرید و تمرین کنید که فکر خود را متمرکز حال و رویدادهای زمان حال کنید نه آینده.

مشغول شدن به فعالیتهای عادی:
در زمان نگرانی و استرس خود را سرگرم کارهایی کنید که در روزمرگی باید آنها را انجام دهید.

 

پرستار بیمار

کتاب خواندن:

 • در زمان استرس و نگرانی و فکر های بد، کتاب بخوانید.
  از کتاب های شعر گرفته تا کتابهایی که موضوع آنها به شما آرامش می دهد.

پرستار بیمار : اقدامات مکمل برای از بین بردن استرس:

 • عبادت کنید.
 • ورزش کنید.
 • بخندید.
 • به طبیعت بروید.
 • خوشی های ساده را پرورش دهید و حس آرامش را در چیزهای بزرگ نبینید.
 • حرفهای مثبت بزنید.
 • به این بیاندیشید که زندگی سخت نیست و زود میگذرد ،

پس با فکرهای عجیب و غریب لحظه های قشنگ زندگی را از دست ندهید.

 • به این فکر کنید که شما عزیزانی دارید که آنها را دوست دارید و در کنار آنها هستید.
 • خوشحال باشید و از خدای خود سپاسگزار باشید
 • برنامه ریزی روزانه داشته باشید.
 • کارهایی که می خواهید انجام دهید را بنویسید.
 • هدفهایی که دارید را الویت بندی کنید.

در زمانی که استرس دارید همه چیز را رها و اصلا به موضوعاتی که شما را آزار می دهد فکر نکنید.

پرستار بیمار : اقدامات لازم برای از بین بردن افسردگی:

۱- تغذیه مناسب :

تغذیه نقش بسیار مهمی در بدن و نتیجه آن بر مغز دارد.
می دانیم که ارتباط بین جسم و روح خیلی ظریف است.
مصرف میوه ها و سبزیجات  و غلات برای از بین بردن افسردگی خیلی مهم است.
از  سبزیجاتی که سبز هستند استفاده کنید که باعث آرامش  و ایجاد حس خوب در مغز می شود.
از موادی که سرشار از امگا3 و ویتامین های گروه B هستند استفاده نمایید.
تا می توانید از چربی ها و مواد شیرین پرهیز کنید.
مصرف کربوهیدارتها البته زمانی که بدون پروتئین استفاده شوند، مفید است.

از خوردن مواد کافیین دار خودداری کنید:

زیرا موادی که دارای کافئین هستند به خودی خود باعث دلهره و ترس و اضطراب می شوند.
و مصرف چای ، قهوه، و مواد کافئین دار باعث تغییر خلق و خو می شود.
و یک نکته دیگر این که به جای نوشیدنی هایی که دارای کافئین هستند.
از دم نوش های گیاهی استفاده کنید. سعی کنید آب مورد نیاز بدن را تنظیم کنید و آب بنوشید.
خوردن ماهی های دریایی که بتواند امگا3 را تامین کند بسیار مفید است.
زیرا ماهی های پرورشی امگا3 کافی ندارند.
یا این که این امگا3 کاملا جذب نمی شود.

 

پرستار بیمار

۲- ورزش کنید:

بهترین ورزش برای بیمارانی که افسردگی دارند یوگا است.

۳- مثبت اندیشی :

سعی کنید یک دفترچه برای افعال و کارهای روزمره درست کنید و افعال و کارهای مثبت را در آن بنویسید.

فکرهای منفی را از خود دور کنید و فکر مثبت را جایگزین کنید.

۴- اعمال مثبت انجام دهید :

پرده اتاقتان را کنار بزنید و از نور خورشید کمک بگیرید.

فیلم خنده دار نگاه کنید.

کار خیر انجام دهید حتی اگر خیلی کوچک باشد.

پرستار بیمار : خصوصیات پرستار بیمار که مشگل اعصاب و روان دارد:

پرستار بیمار که از بیمار اعصاب و روان مراقبت می کند.

باید دارای مدرک تحصیلی روان شناسی یا روانپزشکی باشد.

و بر تمام خصوصیتهایی که بیمار دارد تسلط داشته باشد.

و سعی خود را در زمینه ارتقای بهبود کیفیت زندگی بیمار بکند.

پرستار بیمار : پرستار بیمار برای مراقبت از بیماران آلزایمری به چه نکاتی باید توجه نماید؟

دو مورد بی اختیاری ادرار  و حمام کردن بیماران دیابتی بسیار مهم است.

باید مواظب بهداشت و نظافت سالمند باشیم.

خیلی از بیماران فراموش می کنند که چه زمانی به حمام رفته اند.

و چه زمانی باید به حمام بروند  و حمام کردن این بیماران می تواند برای بیمار یک چالش بزرگ باشد.

زمانی برای حمام کردن بیمار مناسب است که او در آرامش باشد و هیچ گونه استرس و نگرانی نداشته باشد .

پرستار بیمار که می تواند از بیمار آلزایمری مراقبت کند.

که دارای خصوصیات صبر، دلسوزی، مهربانی باشد.

زیرا کار کردن با بیمارانی که آلزایمر دارند واقعا سخت و طاقت فرساست.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : حمام بردن بیماران :

قبل از اینکه او را به حمام ببرد به بیمار بگوید که می خواهد چکار کند و همچنین در طول حمام برایش توضیح دهد.

و هنگام شستن او باید ریز به ریز همه رو برایش توضیح دهد.

و  حوله و لباس های او را آماده و گرم نگه داشت .

در موقع حمام کردن پرستار باید یه سری موارد امنیتی را به دقت و تلاش زیاد رعایت نماید .

اگر سالمند داخل حمام لیز بخورد ،ممکن است آسیب جبران ناپذیری به او وارد شود.

پرستار بیمار : غذا دادن به بیماران دیابتی:

متاسفانه غذا دادن به بیماران و سالمندان آلزایمری یکی از سخت ترین کارهاست .

چرا که ممکن است بیماران فراموش کرده باشد که قاشق و چنگال چیست؟.

و یا این که غذا را تف می کنند و اصلا نداند که آیا گرسنه است یا خیر؟.

و یا حتی ممکن است بیمار غذای خود را در گوشه و کنار مخفی کند.

به این نکته توجه کنید که حتی ممکن است سالمند بیمار بخواهد که غذای خود را با دست بخورد.

در این جور مواقع بر آشفته نشوید و اجازه دهید این کار رو انجام بدهد.

چرا که خوردن غذا و تغذیه بیمار خیلی مهم و ضروری است.

سعی کنید که غذا را در یک ظرف ساده قرار دهید.

و این که غذاها تنوع نداشته باشند چرا که باعث سردرگمی و گیج شدن بیمار می شوید.

توجه داشته باشید که بیمار در طول روز مایعات به مقدار لازم مصرف کند.

اما مصرف چای ، قهوه و نوشابه را برای او محدود کنید زیرا که باعث ادرار او می شود .

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : توالت رفتن بیماران :

برای توالت بردن بیمار توجه کنید که حتما باید از تولت فرنگی استفاده نماید.

و این که به صورت او در مواقع اجابت مزاج توجه نمایید چرا که در زمان اجابت مزاج رنگ چهره او عوض می شود.

اگر سالمند بی اختیاری ادرار یا مدفوع دارند حتما با پزشک او مشورت کنید.

معمولا نگهداری از بیمار آلزایمری که بی اختیاری ادرار یا مدفوع دارد خیلی سخت می باشد.

و باید قدردان کسی که این را مسئولیت را می پذیرد ، باشید و او را پرستار لایق و شایسته ای بدانید.

پرستار بیمار : نکات امنیتی در ارتباط با بیماران آلزایمری :

 • پرستار بیمار باید در هنگام بالا رفتن یا پایین آمدن از پله ها سعی و تلاش خود را به راه رفتن و پوزیشن بیمار متمرکز کند.
 • مسواک زدن برای بیماری آلزایمری.
 • در حمام و توالت باید نرده هایی را برای حفظ امنیت بیماران آلزایمری نصب گردد.
 • پادری ها باید از جنسی باشد که بیمار لیز نخورد.
  اگر بیمار آلزایمری دوست دارد پیاده روی کند پرستار بیمار جوراب پای بیمار بکند.
  یا این که برای پیاده روی کفش حتی داخل خانه برای او استفاده کند.

پرستار بیمار همیشه و در هر حالی باید از بیمار آلزایمری به درستی مراقبت کند.
این را هم بداند که کار از محکم کاری عیب نمی کند.
برای بیرون رفتن از منزل حتما مشخصات بیمار به همراه آدرس و شماره تلفن را در جیب بیمار قرار دهد.
به هیچ وجه نباید به بیمار آلزایمری اجازه رانندگی داده شود.

پرستار بیمار :  بیماران آلزایمری و  استفاده از ابزار :

 • اسباب و اثاثیه آشپزخانه به خصوص آنهایی که تیز و برنده هستند را باید از دسترس بیمار آلزایمری دور نگهداریم.
 • داروها و مواد شوینده را از دسترس او دور نگهداریم.
 • پرستار بیمار آلزایمری باید صبور باشد و صبور بودن از خصوصیات اصلی پرستار بیمار می باشد.
  ممکن است بیمار یک چیز را ده ها بار از پرستار بیمار بپرسد، پرستار بیمار باید صبور باشد و با متانت کامل جواب او را بدهد.
  مثلا روزی ده بار ممکن است از شما بپرسد که تلفن چیست و چگونه کار می کند.
 • نسبت به بدرفتاری و بدخلقی های او واکنش نشان ندهید.

  چرا که با واکنش نشان دادن شما، در واقع او را به این کار تشویق کرده اید.

 • این را بدانید که بدرفتاری های بیمار به منظور خصومت شخصی با شما نیست.
  و این ویژگی از خلقیات بیماری او می باشد.
 • هیجانات و پرخاشگری های بیمار را باید با صحبت کردن با پزشک او کنترل کنید.
  زیرا کنترل نکردن هیجانات او باعث قوی تر شدن او در این مورد می باشد و ممکن است خطرناک باشد .
  البته مصرف هر دارویی برای کنترل هیجانات او باید توسط پزشک صورت بگیرد.
 • برای او کتاب بخوانید ، موسیقی مورد علاقه او را بگذارید، او را با احتیاط به گردش ببرید.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : پرستار بیمار برای مراقبت از بیمارانی که پارکینسون دارند باید به نکات زیر توجه کند:

پارکینسون یک بیماری اختلال حرکتی است که در اثر اختلال در سلول های مغزی ایجاد می شود.

و باعث نامتعادل شدن اندام های بدن، یعنی ارتعاش در اندام ها می شود.

که این بیماری در اثر کاهش تولید دوپامین در اثر اختلال در سلول های مغزی و در نهایت باعث فلج و مرگ می شود.

این بیماری باعث می شود که فرد به تدریج توانایی های روحی و جسمی خود را از دست دهد.

اگر برای بهبود آن اقدام نشود باعث شود که خیلی زود شدت بیاید، زیرا یک بیماری پیش رونده است .

پرستار بیمار : علایم بیماری پارکینسون :

ارتعاش در حرکت دست و پا، سفت و سخت شدن دست و پا،نداشتن تعادل بدن از علادم بیماری پارکینسون است.

خیلی ها فکر می کنند که بیماری پارکینسون فقط برای سالمندان است

البته همینطور هم هست ولی  به صورت استثنا در جوانان هم وجود دارد که باید علت های آن یافت شود.

هیچ آزمون قطعی برای تشخیص بیماری پارکینسون وجود ندارد و تشخیص این بیماری به صورت

فیزیکی است و درمان قطعی ندارد اما می توان بیماری را بهبود بخشید البته با مراقبتهای ویژه .

اصول کلی مراقبت در این بیماران به این صورت می باشد:

که پرستار بیمار باید تلاش خود را برای از بین بردن افسردگی در این نوع بیماران بکند و به آنها امید و زندگی ببخشیم.

درمان  این بیماران به صورت فیزیوتراپی ، کار درمانی و گفتار درمانی می باشد.

که هیچ کدام از این ها جای دارو را نمی گیرد.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار :تغییرات غذایی در بیماران آلزایمری :

این بیماران کم شتها می شوند و زیاد میل به خوردن  ندارند.

از این رو باید یک رژیم غذایی برای این افراد ترتیب داده شود که همه ی مواد و ارزش های غذایی به بدن آنها برسد.

و یک نکته خیلی مهم در این بیماران این است که این بیماران دچار یبوست می شوند

و ما باید در برنامه رژیم غذایی آنها سبزی های تازه و میوه ها را بگنجانیم که این باعث می شود.

فیبر لازم و کافی به بدن ها برسد و از یبوست در آنها جلوگیری شود.

یک نکته مهم این است که آنها باید به مقدار لازم آب مصرف کنند تا از بروز یبوست جلوگیری شود.

انجام حرکت های ورزشی برای این بیماران خیلی موثر و مفید است

زیرا عضلات  بیمار سفت می شوند و با ورزش و حرکت سفتی عضلات کم می شود

و می تواند کمک شایانی به این بیماران شود.

پیاده روی کردن یکی از موثر ترین ورزش ها برای این بیماران است که در هنگام راه رفتن باید کمر را راست نگه دارند

شانه ها به عقب باشند و سر به سمت جلو باشد.

و این نکته هم خیلی مهم است که بیمار بر روی زمین ناهموار راه نرود .

پرستار بیمار : آیا با یک رژیم غذایی می توان بر پارکینسون غلبه کرد؟

افراد مبتلا به این بیماری باید از یک سری مواد غذایی به صورت مکرر و روزانه مصرف کنند.

میوه و اب و فیبر :

 • میوه ها و سبزیجاتی که سرشار از فیبر باشند.
  حبوبات و غلات و جوانه گندم و جو ، مرغ و ماهی و لبنیات همراه با زیره سبز، شوید، گل سرخ، پونه کوهی.
 • مصرف روزانه 6 لیوان آب.
 • مصرف روزانه انجیر و آلوی خشک خیس شده.
 • مصرف هر روز فیبرها.
 • مصرف گوشت قرمز بدون چربی به اندازه کم.
 • مصرف میوه هایی همچون پرتغال، لیمو شیرین، زردآلو، گریپ فروت، کیوی و انگور به صورت روزانه.
 • مصرف میوه های قرمز مانند توت فرنگی، شاتوت، تمشک، زغال اخته و قره قات.

 

پرستار بیمار

دم نوش ها :

 • خوردن دم نوش بعد از هر وعده غذایی، دم نوشی که شامل گل پر، آویشن و زیره سبز است.
  به این صورت که زیره سبز و آویشن را به همراه مقدار کمی گل پر به یک لیوان آب جوش دم کنیم و بعد از هر وعده غذایی مصرف شود.
 • یا این که یک دم نوش دیگر هم هست که باید در طول روز مصرف شود این که گل گاو زبون.
  مرزنجوش، اسطوخدوس، عناب، سنبل الطیب، زیره سیاه و بادرنجبویه.
  همه ی این مواد را به اندازه یک قاشق غذا خوری در 5 لیوان آب به همراه کمی افتیمون را دم کرده و در طول روز مصرف نمایند.

پرستار بیمار : پرستار بیمار چگونه از فردی که دارای اسکیزوفرنی است مراقبت و پرستاری کند؟

اسکیزوفرنی یک بیماری روانی است  که  فرد مبتلا  توانایی در اندیشیدن را ندارد.

و  در ارتباط عاطفی با دیگران دچار ضعف می باشد و عاطفه او ضعیف است.

و این که کارها و چیزاهایی که غیر معقول هستند، برای فرد مبتلا واقعی و معقول به نظر می رسد.

افراد مبتلا به اسکیزوفرنی ممکن است حتی خودشان ندانند که این بیماری را دارند

و این برای درمان بیماری در آنها خیلی سخت است.

افرادیکه دچار بیماری اسکیزوفرنی هستند دائما دچار توهمات شنیداری و دیداری می شوند.

حتی توهماتی را می شنوند که به آنها مغز آنها فرمان می دهند که چه کاری را انجام دهند.

بیماری اسکیزوفرنی دارای دو دسته عملکرد هستند:

عملکرد مثبت و عملکرد منفی.

عملکرد مثبت مانند پرخاشگری، توهم و هذیان که این دسته قابل درمان و کنترل هستند.

و عملکر منفی کسانی هستند که منزوی  می شوند و ناتوان هستند.

که دسته اول یعنی عملکرد مثبت با دارو درمان می شود.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : چه علایمی نشان می دهد که بیمار به اسکیزوفرنی مبتلا است ؟

 • هذیان
 • فکرهای عجیب و غریب که زاییده ی خیالات و توهمات باشد.
 • حرف زدن آشفته و نامنظم.
 • علائمی که در طول شش ماه ادامه دارد و تغییر نمی کند.
 • علائم و افعال منفی ایی که در طول 4 هفته ادامه داشته باشد.

بررسی بیماری اسکیزوفرنی باید با بررسی کردن و آزمایش و صحبت کردن

با یک روانپزشک این بیماری را تشخیص داد.

پرستار بیمار : پرستار بیمار چگونه از افراد مبتلا به اسکیزوفرنی مراقبت کنند؟

 • پرستار بیمار در درجه اول باید به فرد بیمار کمک کند که بیماری خود را بپذیرد و با بیماری خود کنار بیاید.
 • پرستار بیمار باید در بیمار اسکیزوفرنی امیدواری را ایجاد و تلاش کند که روابط اجتماعی را در او بهبود بخشد.
 • پرستار بیمار باید این انگیزه را در بیمار اسکیزوفرنی ایجاد کند که علائم ناشی از مصرف دارو را ثبت نماید.
  یعنی در هنگام و بعد از مصرف دارو احساس بیمار را یادداشت کند.
  این باعث می شود که بیمار بیماری خود را بیشتر بشناسد و درباره آن با پزشک و خانواده اش صحبت کند.
 • پرستار بیمار این وظیفه را دارد که رفتار های مثبت را در بیمار ایجاد کند و آن را تقویت کند.
 • پرستار بیمار باید با بیمار صحبت کند و ارتباط خوب و عاطفی ایی را با بیمار به وجود آورد.
  و برای بیان حرف های خود از جملات کوتاه استفاده کند.
 • پرستار بیمار باید به فرد اسکیزوفرنی کمک کند تا بتواند حضور خوبی در اجتماع داشته باشد.
 • پرستار بیمار باید فرد را تشویق به شرکت در مراسم مذهبی و میهمانی های خانوادگی و جشن ها کند.
 • پرستار بیمار باید هر چیزی که فکر میکند نیاز و واجب است را برای بیمار یادداشت کند.

پرستار بیمار : پرستار بیمار برای مراقبت از بیماران قلبی چه کارهایی را باید انجام دهد؟

می دانیم که بیماریهای قلبی یکی از بیماری هایی است که باعث مرگ و میر در جهان می شود

و بیماریهای قلبی را با سبک زندگی سالم، به زندگی عادی و روزمرگی خود ادامه دهند .

استرس برای این بیماران خوب نیست و از هر گونه استرس و یا هیجاناتی به فرد بیمار باید جلوگیری شود.

زیرا که استرس باعث نامنظم شدن ضربان قلب می شود.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : عوامل خطر بیماری های قلبی :

 • کلسترول بالا.
 • فشار خون بالا.
 • اضافه وزن.
 • دیابت.
 • عدم تحرک بدن.

پرستار بیمار قبل از هر چیزی باید زمانبندی برای مصرف قرص های بیمار یادداشت نماید.

و در همان تایم داروهای بیمار را به بیمار بدهد.

پرستار بیمار باید یک رژیم غذایی سالم برای بیمار تهیه کند.

طبق رژیم غذایی سعی کند به بیمار تمام مواد و ارزش غذایی که نیاز است را بدهد.

بیشتر غذاها را بخار پز کنید.

برای بیماران قلبی ازمیوه جات و سبزیجات ، غذاهای بدون چربی، غذاهای کم نمک استفاده کنید.

بیمار را تشویق به ورزش کند و همیشه و طی زمان های متوالی و دقیق بیمار را به چکاب ببرید.

و اگر بیمار سیگاری است او را تشویق به ترک سیگار کنید و در این کار به او کمک کنید.

و راه حلهایی که باعث ترک سیگار می شود را به بیمارتان آموزش دهید.

پرستار بیمار : مشکلاتی که بیماران قلبی با آن ها روبرو هستند:

بیماری های عروق کرونر، نارسایی های قلبی، سکته قلبی، آریتمی قلبی، و کاردیومیوپاتی می باشد.

سکته قلبی وقتی رخ می دهد که یکی از عروق به نام کرونر، توسط لخته خون بسته می شود.

و باعث کمبود خون در آن بخش قلب می شود.

پرستار بیمار : در جمله قلبی چه مواردی ممکن است رخ دهد؟

 • درد در قفسه سینه.
 • تنگی نفس.
 • تپش قلب به صورت سریع و نامنظم.
 • خستگی.
 • سوء هاضمه.
 • استرس و اضطراب.

برای پیشگیری از بیماری های قلبی چکار باید بکنیم؟

 1. تغییر سبک زندگی به سمت زندگی سالم.
 2. تغییر رژیم غذایی و تبدیل آن به رژیم غذایی سالم.
 3. ورزش کردن حتی به اندازه نیم ساعت در روز.
 4. مصرف نکردن مشروبات الکی و مواد مخدر و سیگار.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : پرستار بیمار برای سرطان :

سرطان بیماری ایی است که در آن سلول های غیر طبیعی  شروع به تکثیر و زیاد شدن می کنند.

و وارد خون و سیستم ایمنی بدن می شوند و به صورت غیر قابل کنترل در همه جای بدن پخش می شود.

هر انسانی در هر رده ی سنی احتمال مبتلا شدن به سرطان را دارد.

و 40 درصد از سرطان ها قابل درمان و پیشگیری هستند.

امروزه تشخص زود هنگام سرطان وجود دارد در این صورت می توانیم برای درمان آن زودتر اقدام کنید.

پرستار بیمار : نشانه هایی که پرستار بیمار می تواند به سرطان پی ببرد؟

سرطان در هر فردی باعث بروز علایم و نشانه هایی می شود که این نشانه ها ممکن است در افراد مختلف متفاوت است.

دلایل زیر نمی تواند دلیل بر سرطان باشد:

 • توده برآمده در هر جایی از بدن.
 • کاهش زیاد وزن بدون داشتن علت خاصی.
 • زخم هایی که در پوست ایجاد می شود و مدت زمان زیادی لازم است که بهبود یابد.
 • تغییر در دفع ادرار و مدفوع در طول شبانه روز.

سرطان درمان قطعی ندارد و اصلا درمان ندارد اما با توجه به پیشرفت علم پزشکی در ایران.

بعضی از پزشکان موفق شدند که بعضی از سرطان ها را درمان کنند.

که البته این درمان زمانبر است و باید یک دوره  متوالی را بگذراند.

البته خیلی از پزشکان از واژه درمان برای سرطان استفاده نمی کنند.

و بیشتر می گویند که سرطان را فروکش کنیم تا این که پیشرفت نکند.

و شانس بازگشت بیماری را کاهش دهد.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : سرطان هایی که امید به بهبود و درمان آن بیشتر است:

 • سرطان سینه.
 • سرطان ملانوما.
 • سرطان تیروئید.
 • سرطان پروستات.
 • سرطان بیضه.

سرطان سینه:

پزشکان  سرطان را خیلی  قبل از نمود علائم آن در بدن می توانند پی ببرند.

و  به این نکته پی بردند که سرطان سینه تنها یک بیماری نیست.

بلکه از بیماری های مختلفی تشکیل شده است.

و این را می دانید که سرطان از بین نمی رود بلکه فقط آن را فروکش می کنند.

و درمان های لازم را قرار می دهند که عود نکند. در جراحی، پستان را جراحی می کنند.

و غده ی سرطانی را از آن جدا می کنند.

سرطان ملوناما:

نوع پیشرفته  سرطان پوست است و این سرطان باید با سرعت درمان شود.

چرا که خیلی زود پیشرفت می کند و خیلی از افراد در پوست خود رنگدانه ها و یا خال هایی دارند.

که این خال ها ممکن است مادرزادی باشد یا این که یه هو در پوست ایجاد شوند.

که در این صورت حتما باید به پزشک مراجعه شود.

و یا ممکن است در پوست زخم هایی به خودی خود در پوست پیدا شود.

که این هم می تواند نشاندهنده یک بیماری باشد.

موثرترین راه پیشگیری از مبتلا شدن به سرطان پوست قرار نگرفتن در برابر اشعه ماورای بنفش خورشید.

و هم چنین از کرم های ضد آفتاب موضعی و دستکش های نخی  و کلاه استفاده شود.

 

پرستار بیمار

سرطان تیروئید:

بیماری است که در آن سلول های غیر طبیعی در غده تیروئید شروع به تکثیر می کنند.

غده تیروئید باعث می شود که انرژی های تولید شده را به بدن برساند.

و بدن بتواند عملکر طبیعی خود را انجام دهد.

اغلب پزشکان می توانند این سرطان را درمان کنند و اما فرد باید بعد از درمان همچنان به مصرف دارو ادامه بدهند.

سرطان پروستات:

این سرطان از سخت ترین و کشنده ترین سرطان ها در مردان مسن است.

البته  ممکن است مردان جوان هم به این سرطان مبتلا شوند. غده پروستات که در آلت جنسی مردان وجود دارد.

شایعترین نشانه ای که برای پی بردن به این سرطان وجود دارد اختلال در ادرار کردن است.

یعنی فرد حس می کند که ادرار دارد ولی دفع ادرار با اختلال مواجه می شود.

مشکلاتی که وجود دارد این است که فرد دچار اختلال در ادرار کردن می شود.

یا این که به صورت مکرر و تکراری ادرار دارد و یا این که ادرار شبانه دارد. و حتی ممکن است.

در ادرار فرد خون مشاهده شود.

و با پیشرفت کردن این بیماری در مردان، دچار ضعف عضلانی و درد در استخوان ها و پاها شوند.

و این سرطان به تدریج  می تواند به جاهای دیگر بدن سرایت کند.

پرستار بیمار : از عواملی که باعث مبتلا شدن به این سرطان می شود به شرح زیر می باشد:

سن: بیشتر در مردان مسن اتفاق می افتد مردان بالای 50 سال.

و البته استثنا هم وجود دارد و ممکن است برای مردان جوان هم این اتفاق بیوفتد.

ژنتیک: سابقه خانوادگی تاثیر زیادی در این که شما ممکن است به این سرطان مبتلا شوید وجود دارد.

اگر یکی از اعضای خانواده شما به سرطان پروستات مبتلا شده، احتمال ابتلا شدن شما هم وجود دارد.

 

پرستار بیمار

رزیم غذایی :

استفاده زیاد از گوشت قرمز و استفاده کم از سبزیجات باعث این سرطان می شود.

بنابراین سعی کنید رژیم غذایی خود را تغییر داده و از سبزیجات و پروتئین بدون چربی استفاده نمائید.

ورزش: در مردانی که ورزش می کنند 50 درصد از ابتلا شدن به این سرطان پیشگیری کرده اند.

سیگار کشیدن: ابتلا به این سرطان را در مردان زیاد می کند.

قد: مردان قد بلند بیشتر در معرض گرفتار شدن به این سرطان شوند.

فعالیت جنسی: پروستات به صورت مستقیم با آلت تناسلی در ارتباط است.

و فعالیت عملکرد جنسی به به سالم نگه داشتن آن کمک می کند.

پرستار بیمار : پرستار بیمار چگونه از بیماران سرطانی مراقبت کند؟

پرستار بیمار  وظیفه آگاهی از شرایط لازم برای کنترل بیماری  و عوارض آن و مراقبت و مدیریت کردن برخی از علائم جسمی در بیماران است.

وظیفه پرستار بیمار در این زمینه خیلی سخت و  پر مسئولیت است.

و همچنین دستورالعمل هایی برای مراقبتها و تسکین دهنده های بیماران سرطانی وجود دارد.

که این دستورالعمل ها را طبق آیین نامه وزارت بهداشت ، پرستار بیمار وظیفه دارد رعایت و عملی کند.

برای مراقبت و پرستاری در بستر در انتظار گذران روزهای پایان زندگی بیمار نیست.

بلکه تلاش برای بهبود روند و کنترل بیماری فرد بیمار است، که باید تحت نظر پرستار بیمار باشد.

پرستار بیمار باید نحوه درمان را تحت کنترل داشته باشد.

پرستار بیمار باید شماره تماس پزشک مربوطه را از خود پزشک یا از خانواده بیمار درخواست کند.

که در مواقع ضروری بتواند با پزشک بیمار تماس بگیرد.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : مواقعی که باید پرستار بیمار با پزشک تماس بگیرد، می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • دور ریخت داروها و یا استفراغ داروهایی که به بیمار داده اید.
 • فراموش کردن دادن یک نوبت از داروهای بیمار سرطانی.
 • تب بالای بیمار، این این تب را از طریق دهان اندازه می گیرید.
 • قرمزی و گرما در محل تزریق شده.
 • عوارضی مثل اسهال، استفراغ، درد و تهوع.
 • ایجاد سرگیجه، خارش، تنگی نفس و یا هر گونه علائمی که باعث ناراحتی شدید بیمار می شود.

پرستار بیمار : وظایف کلی اما مهم و روزمره پرستار بیمار  در رابطه با بیماران سرطانی :

که برای بیمار سرطانی تلاش خود را بکند که به او آرامش روحی و معنوی و جسمی بدهد.

و شرایطی را چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روحی ایجاد کند.

که بیمار بتواند آرامش و لذت بیشتری از زندگی ببرد حتی اگر برای یک روز هم که شده.

اگر برای بیمار شما شیمی درمانی انجام می دهد، از حرف های ناراحت کننده.

و برنامه های روزانه تکراری و رفت آمدهای زیاد در منزل خودداری کنید تا از خستگی بیمار کم شود.

ذائقه غذایی در افراد سرطانی تغییر می کند پرستار بیمار باید سعی کند که با او همدلی کند.

در روزهایی که نوبت شیمی درمانی بیمار هست، پرستار بیمار باید سعی کند.

که همه چیز را برای آن روز مهیا کند ، حتی سرویس گیری را در ساعت معینی از آن روز رزرو نماید.

چرا که اگر به این موضوع بی اهمیت باشید بیمار برای خودش فکر های نا امید کننده می کند.

در واقع برنامه ریزی قبلی برای روز شیمی درمانی، امید را در بیمار خود زنده نگه می دارید.

 

پرستار بیمار

در صورت نا امید شدن بیمار سرطانی از واژه های معنوی استفاده کند.

سعی شود ذهن بیمار را به امیدی که همیشه برای هر کس وجود دارد تشویق کند.

پرستار بیمار در بیماران سرطانی باید صبر و تحمل زیادی داشته باشد.

همچنین دلسوز و مهربان باشد و نسبت به کار خود را که پرستاری و مراقبت از بیمار هستش علاقه داشته باشد.

و مهم تر از هر چیزی وجدان کاری داشته باشد که این خیلی مسئله مهمی است.

و خوشا به حال خانواده هایی که در پرستار بیمارشان این ویژگی ها وجود دارد.

پرستار بیمار : نکاتی که پرستار بیمار در ارتباط با بیماران سرطانی باید رعایت کند:‌

معجزه ورزش برای بیماران سرطانی این است که امید به زندگی را در آنها زیاد می کند.

و باعث فکر خوب و حس خوب در آنها می شود اما این که چه ورزشی؟.

این را پرستار بیمار باید بداند.

در صورتی که پرستار بیمار این را نداند، حتما باید با پزشک بیمار در این باره صحبت شود.

و پزشک به بیمار سرطانی ورزش مورد تایید را بدهد و یا خود پارسیان آوید، مرکز پزشکی، پرستاری و مراقبتی در منزل.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : اختلالات خونی

 • کم خونی

این بیماری جزو بیماری های خاصی نیست بلکه علامتی از یک سری اختلالات می باشد.

از دیرباز کم خونی از شایع ترین اختلالات است.

به وضعی گفته می شود که در آن سطح هموگلوبین کمتر از حد طبیعی شود و در نتیجه میزان اکسیژن رسانی به بافت ها نیز کاهش می یابد.

دلایل اصلی کم خونی

 • از دست دادن گلبول های قرمز:

به علل مختلف خونریزی میتواند این گلبول ها از بین برود از جمله خونریزی معده، رحم، بینی یا زخم در هر ناحیه از بدن

 • کاهش تولید گلبول های قرمز:

به دلیل کمبود هر یک از فاکتورهای ارتیروپوئز از قبیل: اسیدفولیک، ویتامین یا سرکوب آهن ارتیروپوئیتن در نارسایی مزمن گلیه می باشد.

 • افزایش تخریب گلبول های قرمز

این مشکل به دلیل بالا رفتن فعالیت سیستم رتیکولوآندوتلیال (پر کاری طحال) و کم خونی سیکل سل

پرستار بیمار : تظاهرات بالینی

عوامل موثر بر بروز علائم کم خونی عبارتند از :

 • شدت کم خونی
 • سرعت پیشرفت کم خونی
 • مدت زمان ابتلا به کم خونی (مزمن بودن)
 • نیازهای متابولیکی فرد
 • سایر اختلالات و ناتوانایی ها (بیماری های قلبی ریوی)
 • عوارض اختصاصی و پیش آگهی بیماری تولید کننده کم خونی

هر چه سرعت بیماری و پیشرفت کم خونی بیشتر باشد بروز علائم نیز بیشتر خواهد بود.

کم خونی در افرادی که فعالیت و تحرک بیشتری نسبت به افراد کم تحرک دارند بیشتر است.

اشخاصی که به بیماری های قلبی، عروقی و ریوی در کم نفس، درد قفسه سینه، درد و کرامپ های عضلانی دچار هستند این در حالی است که هموگلوبین آنها بالاتر از دیگر مبتلایان به کم خونی می باشد.

 

پرستار بیمار

پرستار بیمار : طبقه بندی کم خونی  

 1. آنمی هیپوپرولیفراتیو

علل تولید ناکافی RBC عبارتند از:

 • صدمه مغز استخوان به دنبال مصرف داروها و یا مواد شیمیایی (مانند بنزن، کلرامفنیکل)
 • فقدان و نبود فاکتورهای لازم برای تولید (مگالوبلاستیک)، اسیدفولیک، RBC مثل آهن، ویتامین، ارتیروپوئتین، B12 (فولات).

2.کم خونی در نتیجه از دست دادن RBC

علل :

 • خونریزی از مسیر معدی روده ای، منوراژی، خونریزی از بینی و ضربه یافته های رتیکولوسیت، سطح طبیعی است ولی بعد از مدتی سطح آن کاهش یافته.

3. همولیتیک (در نتیجه تخریب RBC)

علل :

 • تغییر در ارتیروپوئز (کم خونی داسی شکل، تالاسمی) تکه شده، کاهش و افزایش سطح رتیکولوسیت
 • بزرگی طحال (همولیز)
 • کم خونی ناشی از استفاده دارو (افزایش سطح اسفروسیت ها)
 • کم خونی اتوایمیون
 • کم خونی وابسته به اختلالات مکانیکی دریچه سلول های قرمز تکه شده

درمان

درمان کم خونی مستقیما به اصلاحات و یا کنترل علت هایی که باعث این کم خونی شده است بر میگردد.

در کم خونی های شدید RBCهای تخریب شده و یا از دست رفته باید با استفاده از روش تزریق گلبول های قرمز فشرده که به پک سل معروف هستند جایگزینی صورت پذیرد.

هدف های عمده برای این نوع بیماران شامل موارد زیر می شود:

 • افزایش تحمل به فعالیت های عادی
 • برقراری تغذیه کافی
 • حفظ خونرسانی مناسب
 • پذیرش درمان های تجویز شده
 • و فقدان عوارض می باشد.

پرستار بیمار : عوارض کم خونی

نارسایی احتقانی قلب (CHF) پارستزی و گیجی از عوارض عمومی کم خونی ها می باشند.

کم خونی با کاهش تکثیر

که شامل : کم خونی فقر آهن، کم هونی در بیماری های کلیوی، کم خونی در بیماری مزمن، کم خونی آپلاستیک آنمی مگالوبلاستیک، سندرم میلودیس پلاستیک (MDS)  می باشد.

 • کم خونی فقر آهن : شایع ترین نوع کم خونی که در اکثر نقاط دنیا دیده میشود و در تمامی سنین نیز وجود دارد به دلیل کم خونی آهن بدن می باشد. (میزان آهن ذخیره 3/1 تا 4/1 آهن مصرف می باشد.)

علل :

 • خونریزی (دلیل شایع کمبود آهن در مردان و زنان بعد از منوپاژ)
 • خونریزی های شدید در مدت زمان قاعدگی و یا حاملگی بدون دریافت مکمل های آهن (در زنن قبل از منوپاژ)
 • الکلسیم مزمن (بع دلیل ایجاد گاستروآنتریت مزمن)
 • سوء جذب آهن در بیماری سلیاک و بعد از عمل جراحی گاسترکتومی
 • دریافت ناکافی آهن در رژیم غذایی (رژیم گیاه خواری)

پرستار بیمار

پرستار بیمار : مشخصات رسمی پارسیان آوید به صورت زیر است :

مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان .

شماره مجوز 1391 /676 .

پرستار بیمار : خصوصیات حرفه ای پارسیان آوید:

شیوه های کاملا نوین توسط نیورهای فوق حرفه ای.

در زمینه مراقبت و پرستاری از کودک، سالمند و بیمار .

ارائه انواع خدمات کلینیکی ، پاراکلینیکی ، فیزیوتراپی و …و گفتار درمانی در منزل.

توانبخشی در منزل، و ارائه خدمات رفاهی به سالمندان و کودکان.

 

علاوه بر ارائه خدمات مراقبت از بیمار توسط مرکز ما خدمات ارزنده دیگری همچون نگهداری از بیمار، پرستاری بیمار در منزل و مراقبت از بیمار در منزل و کلیه خدمات پرستاری را نیز شرکت های دیگر هم ارائه میدهد.

دیدگاه (64)

 • بهزاد نیا پاسخ

  درود
  برای بیمار اعصاب و روان مشاوره در منزل هم دارید؟

  ژوئن 26, 2019 در 11:15 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام
   بله.
   برای اطلاعات بیشتر با مشاوران ما از قسمت تماس با ما در ارتباط باشید

   ژوئن 26, 2019 در 11:47 ق.ظ
 • اصغری پاسخ

  سلام
  دیالیز در منزل هم نجام می دهید؟

  ژوئن 26, 2019 در 11:14 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   درود
   بله
   برای اطلاعات بیشتر با مشاوران ما از قسمت تماس با ما در ارتباط باشید

   ژوئن 26, 2019 در 11:49 ق.ظ
 • حمیدی پاسخ

  سلام
  بسیار خوببببب.

  ژوئن 26, 2019 در 11:13 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام
   ممنون از شما برای نظر مثبتتان.
   میتوانید مقالات دیگر را از قسمت بلاگ مطالعه بفرمایید.

   ژوئن 26, 2019 در 11:50 ق.ظ
 • m.ahmadi پاسخ

  slm
  parastar baray bimar alzaymeri ezam darid?

  ژوئن 26, 2019 در 11:12 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلان
   بله .

   ژوئن 26, 2019 در 11:52 ق.ظ
 • ب.ج پاسخ

  تشکر از خدمات شما.

  ژوئن 17, 2019 در 4:44 ب.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام
   ممنون از همراهی ما.

   ژوئن 18, 2019 در 2:01 ب.ظ
 • هاشمی پاسخ

  سلام
  حقوق پرستار با چه معیار هایی محاسبه می شود؟

  ژوئن 17, 2019 در 4:42 ب.ظ
 • صادقی پاسخ

  سلام
  عالییییییییییییییییییییییی.

  ژوئن 15, 2019 در 10:05 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام
   تشکر از شما برای مطالعه مقاله ما.
   برای خواندن مطالب بیشتر به بلاگ ما مراجعه کنید.

   ژوئن 16, 2019 در 10:42 ق.ظ
 • حاصل مهری پاسخ

  سلام
  اگر بیمار نیاز به بستری شدن داشته باشد پرستار در منزل، برای مراقبت به بیمارستان هم میرود؟

  ژوئن 15, 2019 در 10:03 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام
   پرستار برای اعزام به بیمارستان نداریم، ولی زمان غقد قرارداد می توانید با پرستار صحب کنید تا به تفاهم برسید.

   ژوئن 16, 2019 در 10:37 ق.ظ
 • jafarian پاسخ

  درود
  ممنون از نوشته های خوبتون.

  ژوئن 11, 2019 در 2:44 ب.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام
   ممنئن از نظر مثبت شما.
   برای خواندن مقالات دیگر به وبلاگ مراجعه کنید.

   ژوئن 12, 2019 در 3:23 ب.ظ
 • jafarian پاسخ

  سلام
  پرستاران بیمار اعزامی شما در صورت نیاز بیمار به کمک مانند پرستاران بیمارستان میتوانند به بیمار کمک کنند؟

  ژوئن 11, 2019 در 2:43 ب.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام
   بسته به شرایط بیمار شما پرستار متخصص و با تجربه اعزام می شود،

   ژوئن 12, 2019 در 3:16 ب.ظ
 • afsaneh پاسخ

  سلام
  بسیار عالی.

  ژوئن 8, 2019 در 11:25 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام
   تشکر از شما برای مطالعه مفالات ما.

   ژوئن 9, 2019 در 11:18 ق.ظ
 • توحید پاسخ

  سلام
  حقوق پرستاران موسسه ساعتی حساب می شود ؟

  ژوئن 8, 2019 در 11:21 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام
   بسته به شرایط شما پرستار اعزام می شود.
   برای اطلاعات بیشتر از قسمت تماس با ما میتوانید با کارشناسان در ارتباط باشید

   ژوئن 9, 2019 در 11:16 ق.ظ
 • کوثر پاسخ

  سلام
  پرستار برای بیمار با شرایط خاص دارید؟

  ژوئن 1, 2019 در 5:17 ب.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام و درود
   بسته به شرایط بیمار پرستار اعزام خواهد شد.

   ژوئن 2, 2019 در 9:54 ق.ظ
 • نسرین شاهی پاسخ

  سلام
  آیا در قبال متعهد نبودن پرستار موسسه جوابگو خواهد بود؟

  می 26, 2019 در 11:02 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   وقت بخیر
   بله
   در صورت بروز این مشکل کارشناسان پیگیری های لازم را بعمل می آورند.

   می 29, 2019 در 11:43 ق.ظ
 • محسن دربندی پاسخ

  درود و وقت بخیر

  همیشه شادو تن درست باشید و تشکر از پرستاران و مدیریت خوب پارسیان آوید.

  می 26, 2019 در 11:01 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام
   بابت این همه انرژی مثبتتان ممنون.

   می 29, 2019 در 11:44 ق.ظ
 • فرزانه پاسخ

  سلام

  روزتان پر از شادی

  آیا کارهای بجز پرستاری از بیمار مثل غذا پختن و … جزو وظایف پرستار هم هست یا هزینه ای مازاد بر دستمزد است؟

  می 26, 2019 در 10:59 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   این موارد از وظایف پرستار نیست. هنگام عقد قرارداد تمامی این موارد را میتوانید مطرح کنید.
   برای اطلاعات بیشتر از قسمت تماس با ما با کارشناسان در ارتباط باشید.

   می 29, 2019 در 11:47 ق.ظ
 • محمد قنبری پاسخ

  سلام و خسته نباشید خدمت شما

  با تشکر از شما بابت پرستاران دلسوزو و متعهدتان.

  می 26, 2019 در 10:50 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام و درود
   خواهش میکنم.
   خوشحالم که این را میشنوم.

   می 29, 2019 در 11:48 ق.ظ
 • راحله عباسی پاسخ

  سلام
  دوره های آموزش پرستاری هم دارید؟

  می 26, 2019 در 10:46 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   درود
   خیر

   می 29, 2019 در 12:02 ب.ظ
 • محدثه اسلامی پاسخ

  سلام و درود

  با تشکر از مقاله جامع و آموزندتون.

  می 26, 2019 در 10:30 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام و وقت بخیر
   ممنون بابت انتخاب شما برای مطالعه این مقاله.

   می 29, 2019 در 11:51 ق.ظ
 • علی یاری پاسخ

  وقتتون بخیر

  اعزام پرستار ساعتی برای بیمارستان هم دارید؟

  می 26, 2019 در 10:28 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام
   خیر
   مرکز ما این نوع پرستار برای اعزام ندارد.

   می 29, 2019 در 11:51 ق.ظ
 • فاطمه پاسخ

  سپاس از شما

  برای بیماری های خاص پرستار مخصوص بیماری که حرفه ای باشد، اعزام دارید؟

  می 26, 2019 در 10:24 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام ممنونم
   برای اطلاعات بیشتر از قسمت تماس با ما با کارشناسان در ارتباط باشید.

   می 29, 2019 در 11:54 ق.ظ
 • مینا احمدی پاسخ

  سلام
  شرایط استخدام پرستار به چه صورته؟

  می 26, 2019 در 10:22 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام ممنونم
   گزینش پرستار بیمار ، پرستار کودک ، پرستار سالمند بر اساس مدارکی که پرستاران باید داشته باشند و بعد از آن هم در صورت تایید در مصاحبه استخدام خواهند شد.

   می 29, 2019 در 11:52 ق.ظ
 • بهار پاسخ

  بسیار ممنون از مطالب آموزندتون

  می 26, 2019 در 10:15 ق.ظ
  • jafarian پاسخ

   سلام
   بسیار مسروریم از شنیدن نظرات مثبت و بارضایت شما عزیران.

   می 29, 2019 در 11:59 ق.ظ
 • میلانی پاسخ

  دستمزد پرستار بیمار در موسسه شما به چه صورتیست؟

  می 19, 2019 در 10:01 ق.ظ
  • parsian avid پاسخ

   هزینه استخدام پرستار بیمار با مدرک تحصیلی و تایم کاری های مختلف، متفاوت خواهد بود.

   می 19, 2019 در 10:09 ق.ظ
 • ثریا ملکی پاسخ

  ایا پرستار سالمند به صورت تمام وقت دارید؟

  آوریل 20, 2019 در 10:28 ق.ظ
  • newad پاسخ

   سلام بله قطعا.
   می توانید در صفحه تماس با ما هماهنگی های بیشتر را انجام دهید.

   آوریل 30, 2019 در 10:40 ق.ظ
 • زهره فرهادی پاسخ

  ایا از لحاظ اخلاقی و سلامت روحی برای پرستاران فاکتورهای خاصی برای سنجش وجود داره؟

  آوریل 20, 2019 در 10:25 ق.ظ
  • newad پاسخ

   سلام بله قطعا.
   پرستاران دارای کارت سلامت عدم سوء پیشینه و تایید عدم اعتیاد هستند.
   و حتما پس ار گزینش انتخاب خواهند شد.

   می 1, 2019 در 10:43 ق.ظ
 • یاری پاسخ

  سلام و درود!
  تشکر میکنم از پرستاران متعهد و مهربانی که ارسال کردین. بسیار ممنونم.

  آوریل 17, 2019 در 3:01 ب.ظ
  • newad پاسخ

   خواهش میکنم.
   خوشحالم که این را میشنوم.

   می 2, 2019 در 10:02 ق.ظ
 • eLahe پاسخ

  سلام و بسیار ممنونم از مقاله خوب شما.

  آوریل 17, 2019 در 2:58 ب.ظ
  • newad پاسخ

   سلام بسیار خوشحالم از نظر مثبت شما
   مقالات دیگر ما را در صفحه بلاگ مطالعه بفرمایین.

   می 6, 2019 در 11:17 ق.ظ
 • صدف پاسخ

  سلام و تشکر از سایت خوبتون
  میخواستم بپرسم گزینش پرستارها در موسسه شما بر طبق چه ملاک هایی صورت میگیرد؟

  آوریل 17, 2019 در 2:14 ب.ظ
 • kabiri پاسخ

  تعطيلات پرستارها و مراقبين شما در منزل به چه صورتیست؟

  آوریل 17, 2019 در 2:06 ب.ظ
 • کیمیا پاسخ

  سلام و تشکر از شما
  در صورت عدم رضایت از پرستار بیمار، امکان استخدام فرد دیگر وجود دارد؟

  آوریل 17, 2019 در 2:03 ب.ظ
 • آنا فرجی پاسخ

  سلام
  آیا پزشک بردن سالمند، جزء وظایف پرستار بیمار هست یا خیر؟

  آوریل 17, 2019 در 1:59 ب.ظ
  • parsian avid پاسخ

   سلام بر شما
   این مورد از وظایف پرستار سالمند نیست. اما می توانید جزء موارد قرارداد مشخص کنین.

   می 11, 2019 در 9:50 ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با خدمات پرستاری