خدمات پرستاری در منزل

پرستار بیمار

کسی که وظیفه نگهداری و مراقبت از بیمار را برعهده دارد را پرستار بیمار می گویند.  پرستاری از بیمار به دو  صورت انجام می شود اول این که همه می دانیم که نوع پرستار که به استخدام دولت در می آید و در خدمت دولت سرویس رسانی می کند و دوم پرستارانی که به صورت خصوصی در منزل کار می کنند.

پرستار بیمار

خانواده ها برای ارتقای سلامتی بیمارشان و هم این که برای بهبود کیفیت زندگی بیمار،  این پرستاران را به صورت خصوصی در منزل استخدام می کنند و انتظارات خود را از پرستار مطرح می کنند و  در خصوص سلامتی بیمارشان با هم صحبت می کنند.

مرکز پارسیان آوید برای شما عزیزان چندین نوع  مراقبتی تحت عنوان مراقب، بهیار، کمک بهیار و پرستار دارد که بستگی به انتظارات شما برای شما اعزام می نماید.

یک فاکتور خیلی مهمی که پارسیان آوید برای شما عزیزان تدارک دیده این است که شما باید رضایت کامل از پرستاری که استخدام کرده اید داشته باشید و اگر غیر این باشید پارسیان آوید طبق گزارشاتی که از پرستار می خواهد می تواند پرستار شما را عوض کند و پرستار دیگری را برای شما اعزام نماید.

پارسیان آوید
تماس با خدمات پرستاری