اختلال در گردش خون

شکستگی

شکستگی

هر گونه ایجاد شکاف و ترک در استخوانها که بر اثر عوامل مثل ضربه و پیچیدن، فشار ناشی از کشش ماهیچه ای و … روی دهد را سکشتگی می نامند. و مهمترین کاری که در این زمینه می توان انجام داد ثابت نگه داشتن استخوان است . انواع شکستگی عبارتند از: شکستگی ساده (بسته) :

بیشتر بخوانید
مسمومیت

مسمومیت ها

به ماده ای که پس از ورود به بدن باعث مختل کردن عملکرد طبیعی بدن و تخریب بافتها شود در اصطلاح سم می گویند. سم از چهار طریق می تواند به بدن نفوذ کند: از راه دستگاه گوارش (خوردن غذای فاسد) از راه دستگاه تنفس (استنشاق گازها) از راه پوست (گزیدن حیوانات) از راه تزریق

بیشتر بخوانید