بازی

شکل گیری شخصیت

شکل گیری شخصیت

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): کودکان باید هم از نظر شخصیتی و هم اجتماعی به خوبی با محیط خود سازگار باشند تا زندگی شادی داشته باشند.  در فرهنگ کشور ما که در آن زندگی اجتماعی بسیار پیچیده است، شکل گیری شخصیت از اهمیت زیادی برخوردار است. والدین باید بفهمند که شخصیت فرزند آنها

بیشتر بخوانید
آموزش الفبا به کودکان زیر 7 سال

آموزش الفبا به کودکان زیر 7 سال

اینکه کودک شما در آغاز دوران مدرسه حروف الفبا را بشناسد و با برخی از دروسی که قرار است یاد بگیرد آشنا باشد مسئله خوبی نیست. چون بهتر است هر چیزی در زمان خودش اتفاق بیفتد. روانشناسان بر این باورند که آموزش حروف الفبا و مسائل درسی اولیه به کودک سبب می شود از درس

بیشتر بخوانید
خابین نوزاد

خواباندن نوزاد

بچه‌هایی که ساعت خواب‌شان با سن‌شان متناسب نیست اگر دیر خواب باشند بچه‌های بدخلقی می‌شوند و کابوس‌شان بیشتر است. بچه‌های زیر ۵ سال باید ساعت ۹ تا ۹ و نیم شب به رختخواب بروند. نکته اینجاست که والدین نباید کودک را با خودشان هماهنگ کنند. بچه‌ها را مجبور به خوابیدن  نکنید؛ بچه‌ای که ساعت ۱۱

بیشتر بخوانید