بیماری ها

نیازهای غذایی سالمندان

نیازهای غذایی سالمندان

پارسیان آوید(مراقبت از سالمند در منزل): فرد مراقب باید مراحل زیر را برای سالمند بداند که: نیازهای غذایی متفاوت سالمندان و چگونگی رفع این نیازها را بشناسد. توصیه هایی به سالمندان و مراقبین آنها در خانواده در زمینه رعایت یک رژیم مناسب ارایه نماید. سالمندانی که در معرض خطر اختلالات بالینی ناشی از رژیم غذایی

بیشتر بخوانید
ام اس

بیماری ام اس چیست و چگونه به وجودمی آید؟

ام اس نوعی اختلال خود ایمنی است که در آن، دستگاه ایمنی بدن فرد به دستگاه عصبی مرکزی خودش حمله می کند و موجب دمیلینه شدن آن می شود. ام اس موجب اختلال در توانایی ارتباط میان سلولهای عصبی مغز و نخاع می شود. این سلول ها از طریق ارسال سیگنال های الکتریکی موسوم پتانسیل

بیشتر بخوانید
ایمن سازی

ایمن سازی

هیچ اقدام پزشکی همانند ایمن سازی جان های زیادی را نجات نداده است. بسیاری از مردم ترس از بیماری های وخیم و احترام به قدرت واکسیناسیون را از دست داده اند زیرا به ندرت بیماری های شدید و عوارض آن را شاهد هستند. ایمنی واکسن ها بخشی از جامعه هستند که گمان می کنند واکسیناسیون

بیشتر بخوانید