تگ - خونریزی داخل جمجمه

خونریزی داخل جمجمه

خونریزی داخل جمجمه

خونریزی داخل جمجمه

خونریزی داخل جمجمه : هر گاه ضربه ی شدیدی به سر وارد شود، بطوریکه استخوان جمجمه و لایه های زیرین آن آسیب ببیند، مصدوم دچار ضربه مغزی شده و خطری جدی وی را تهدید می کند. در صورتی که لایه های عمقی مغز دچار آسیب شود علائم شدیدتر بوده و مصدوم به اغماء فرو می رود.

علائم خونریزی داخل جمجمه

 1. بیهوشی موقت ( در ضربه های شدید بیهوشی مطلق)
 2. تنفس صدا دار و تند و کاهش تعداد نبض
 3. عدم تعادل در اندازه مردمک ها
 4. زنگ پریدگی، سستی و ناتوانی و یا فلج در یک طرف بدن یا در یک اندام
 5. تهوع و استفراغ

کمک های اولیه لازم در خونریزی داخل جمجمه

 1. آرامش و خونسردی مصدوم را برقرا کنید.
 2. مصدوم را در وضعیت که فشاری به جمجمه وی وارد نگردد بخوابانید
 3. در صورتیکه مصدوم بیهوش است راههای هوایی وی را تمییز و باز نمایید.
 4. اگر مصدوم بیهوش است و تنفس و نبض ندارد احیاء قلبی و ریوی را انجام دهید.
 5. مصدوم را گرم نگه دارید.
 6. مصدوم را هر چه سریعتر به مراکز درمانی برسانید.
ادامه مطلب...
تماس با خدمات پرستاری