درمان زودرس

استحمام کردن کودک

مراقبت از کودکان دو تا شش ساله

 پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): کودکان در این سنین از نظر تغذیه ای وابستگی کمتری به مادر دارند و بدین سبب توجه به نیازهای تغذیه ای و بهداشتی آنان و نیز رعایت نکات ایمنی لازم از مسایلی است که باید مورد نظر قرار گیرد. کودکان در سنین 2 تا 6 سالگی، کنترل مهارتهای

بیشتر بخوانید