قرص خواب آور

خواب سالمندان

خواب سالمندان

محرومیت از خواب مشکل کلی کهنسالان است، در واقع از هر دو نفر یک نفر بدین معضل گرفتار می باشد. سالخوردگی لزوماً موجب بروز مشکلات خواب نیست و نیاز سالمندان به خواب با افزایش سن کمتر نمی شود .  منظره چرت زدن فرد کهنسال در اوقات نامناسب، تصویری از محرومیت شدید خواب است. طبق نظر

بیشتر بخوانید