قرص های روزانه

دادن قرص باه سالمند توسط پرستارش

به سالمندان در مصرف دارو کمک کنیم

مادر براي درمان چندين بيماري مزمن نزد پزشک مي رود و آخرين معاينه ها باعث نگراني اش مي شود. فشارخون وي دوباره بالا رفته و ديابت از کنترل خارج شده است. کابينت داروي او به انبار انواع داروها تبديل شده است. داروهايي که هنوز پلمب آن باز نشد. چگونگی مصرف دارو در سالمندان از قرص

بیشتر بخوانید