قرص های ضد افسردگی

سالمند افسرده

افسردگی در سالمندان

افسردگی شایعترین بیماری روانی در سالمندان و دومین علت زمینه ای مراجعه آنها به پزشک می باشد. به طور کلی الگوی علائم افسردگی در افراد مسن و افراد جوانتر مشابه بوده و آنها از علائم مشابهی رنج می برند.با این تفاوت که برخی از این علائم در افراد مسن شایع تر بوده و برخی دیگر

بیشتر بخوانید