قطره های نمکی

سرفه در نوزادان

سرفه در نوزادان

سرفه نیز همانند تب است. همانگونه که تب یک مکانیسم طبیعی در جهت مقابله با عفونت ها است، سرفه نیز پاسخ طبیعی بدن به تحریک راه های هوایی و یا دفع موکوس و ترشحات بینی و ریه به هنگام بیماری استو به همین دلیل نباید به هر قیمتی سعی در سرکوب و توقف آن داشت.

بیشتر بخوانید