لاغری سریع

نشانه های ایدز

ایدز چیست ؟

تقریبا اکثر ما از اسم بیماری ایدز هراس داریم و بسیاری از ما اگر بدانیم کسی به این بیماری مبتلاست، سعی می کنیم به او نزدیک نشده و تماسی با او نداشته باشیم، در حالی که متخصصان بارها اعلام کرده اند ویروس ایدز از طریق تماس های معمولی روزانه منتقل نمی شود. ایدز تقریبا اکثر

بیشتر بخوانید