لایه بردا

لایه برداری از پوست

نکاتی درباره کرم های لایه بردار

برای خیلی ها این جوش ها نیستند که عذاب آور و اعصاب خرد کن به نظر می رسند، بلکه جای جوش و فرورفتگی جای جوش و اسکار آکنه است که مسئله ساز است. جای جوش به دو شکل روی صورت باقی می ماند یکی به صورت چاله ای یا فرورفته که به دلیل آسیب بافت

بیشتر بخوانید