لایه های پوست

سوختگی های سطحی

سوختگی های کوچک حتی اگر تاول هم داشته باشند، در خانه قابل درمانند. سوختگی ها باید تمیز شوند و تمیز نگه داشته شوند. استفادهاز صابون و آب برای تمیز کردن کافی است. مهم است که در طول زمان سوختگی را بررسی کرد زیرا ممکن است وضع آن تغییر کند. سوختگی های خفیف باید بین 1

بیشتر بخوانید