لباس روشن

مراقبت از سالمند

نکات طلایی برای روزمرگی سالمندان

مراجعه به موقع به پزشک و متخصص تغذیه و پیروی از یک برنامه غذایی صحیح توجه و رسیدگی مناسب به موقع به بهداشت دهان و دندان مصرف ۶-۵ لیوان آب در روز استفاده از تمام گروه های غذایی و ایجاد تنوع غذایی در برنامه روزانه مصرف مقادیر کافی میوه جات و سبزیجات استفاده از نان های

بیشتر بخوانید