لباس های ساده و راحت

لباس پوشاندن نوزاد

لباس پوشاندن نوزاد

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): لباس پوشاندن نوزادان به اندازه های مختلفی وجود دارد. کودک شما احتمالاً به تعداد زیادی لباس با سایز و اندازه خیلی کوچک نیازی ندارد زیرا در مدت کوتاهی کودک رشد کرده و این لباسها اندازه او نخواهند بود. لباس پوشاندن و در آوردن نوزادتان به اندازه کافی مشکل

بیشتر بخوانید