لثه

جرم گیری دندان

جرم گیری و بهداشت دهان و دندان

میکروب های موجود در محیط دهان  با استفاده از موادی که بزاق جدا می کنند، توده های سفید یا بی رنگی را به وجود می آورند که به سطح دندان ها می چسبند. به مرور زمان عناصری مانند کلسیم که در بزاق وجود دارد در این پلاک ها رسوب کرده و باعث آهکی شدن انها

بیشتر بخوانید