لخته های خون

سکته قلبی

سکته قلبی

  منظور از سکته قلبی یا آنفارکتوس میوکارد مرگ قسمتی از عضله قلب می باشد که به دنبال بند آمدن خونرسانی آن قسمت ایجاد می گردد. سکته قلبی یکی از علل عمدهمرگ و میر در مشورهای پیشرفته می باشد. با اینحال میازن مرگ و میز از اوایل دهه 1980 میلادی تا امروز به مقدار زیادی

بیشتر بخوانید