لقاح جنین

آمادگی روحی برای لقاح جنین

چنان به برآورده شدن سریع خواسته هایمان عادت کرده ایم که توان صبر کردن خود را از دست داده ایم. گاهی دو هفته انتظار، تحمل ناپذیر می شود و بسیاری از بانوان با احساس ناامیدی و انتظار برای دیدن نشانه های بارداری آن را سپرى می کنند. شاید هر بار که عادت ماهانه ی می

بیشتر بخوانید