لقاح

آغاز قاعدگی

آغاز قاعدگی

نوجوانی برهه ای گیج کننده در زندگی است و هنگامی که تغییرات بدنی بلوغ به آن اشافه می شود، می تواند تنش زا هم بشود. بلوغ زمانی است که تغییرات هورمونی، کودک را به بزرگسالی تبدیل می کند. یکی از اصلی ترین نگرانی ها برای دختران و والدین آنها زمان آغاز بلوغ است. زمان آغاز

بیشتر بخوانید