لنزهای تماسی

بارداری و چشم ها

بارداری و چشم ها

فرآیند بارداری با تغییرات فیزیولوژیک مشهود و بسیار زیادی در اندام های مختلف بدن همراه است. ولی آیا می دانستید که بارداری حتی بر قدرت بینایی خانم ها نیز تاثیر گذار است؟ درست مانند دیگر تغییرات بدن ممکن است در این دوران شاهد تغییراتی در چشم ها و قدرت بینایی خود باشید: در واقع بر

بیشتر بخوانید
فمتوسکند لیزیک

فمتوسکند لیزیک

عیوب انکساری که شایع ترین عامل اختلال حس بینایی است که به انواع نزدیک بینی (میوپی)، دوربینی (هیپروپی) و آستیگماتیسم تقسیم می شوند. نکته قابل ذکر آن که عیوب انکساری بیماری محسوب نمی شوند و به راحتی با عینک، لنزهای تماسی و یا روش های جراحی قابل اصلاح هستند. جراحی این موارد با هدف رفع

بیشتر بخوانید