لوارک های آزاد

طول عمر اسپرم

طول عمر اسپرم

به طور متوسط در هر انزال از بدن مردان 3 تا 5 میلی لیتر یا به عبارتی نزدیک به یک یا دو قاشق چای خوری منی دفع می شود، اما در همین  مقدار کم 100-600 میلیون اسپرم وجود دارد. در عین حالی که بارداری تنها وجود یک اسپرم و یک تخمک کافی است، اما طول

بیشتر بخوانید