لوزالمعده

کلیه پلی کیستیک

بیماری کلیه پلی کیستیک

بیماری کلیه پلی کیستیک (polcstic) یک بیماری ارثی می باشد که در این بیماری، کلیه ها به شکل لانه زنبود در می آیند زیرا کیست های زیادی که پر از مایع می باشند در کلیه ها ایجاد شده اند. کیست ها به تدریج جای بافت طبیعی کلیه ها را می گیرند و باعث می شوند

بیشتر بخوانید
تزریق در بیمارای دیابتی

نحوه تزریق در بیمارای دیابتی

نوعی بیماری مزمن است که به علت ناتوانی بدن در تولید یا مصرف انسولین ایجاد می شود. انسولین ماده ای است که در بدن توسط لوزالمعده تولید میگردد. و باعث میگردد قند بدن مورد استفاده قرار بگیرد. اختلال و یا عدم ترشح انسولین توسط کبد یا عدم فعالیت مناسب انسولین و یا هر دو عامل

بیشتر بخوانید