لوله های پلاستیکی

جراحی

جراحی

اگر پزشکتان به دلایلی مشکوک به وجود سرطان در  شما باشد، شما را یه یک جراح ارجاع میدهد، زیرا نه تنها برای بعضی اقدامات تشخیصی باید ز روشهای جراحی استفاده نمود بلکه جراحی بهترین نوع درمان و با بهترین درمان اولیه برای بسیاری از انواع سرطانها می باشد. جراحی  بهترین نوع درمان و یا بهترین

بیشتر بخوانید