لوپوس اریتروماتوز

بیماری های تاول دار

بیماریهای تاول دار

چندین بیماری غیر شایع وجود دارندکه باعث ایجاد تاول هایی  بر روی پوست می‌شوند این بیماری های تاول دار ممکن است یا در یک قسمت از پوست ایجاد شوند و یا در همه جای پوست بروز نمایند. برخلاف تاول های تکی که معمولاً در صدمات جزئی پوست دیده می شوند بیماریهای تاول دار می توانند

بیشتر بخوانید