لکه التهاب پوست

دراماتیک تماسی

دراماتیک تماسی

همانگونه که از نام بیماری درماتیت تماسی(contact dermatitis) متوجه می شویم ،در این  بیماری بر اثر تماس پوست با یک ماده خاص پوست و چهار التهاب می‌شود. دونوع دراماتیک تماسی وجود دارد که عبارتند از: ۱) درماتیت تماسی بر اثر تماس با مواد تحریک کننده مثل مواد سفید کننده و رنگ بر 2) درا ماتیک

بیشتر بخوانید