لکه بینی

خونریزی

لکه بینی یا خونریزی

پارسیان آوید: خونریزی در زمان بارداری با اینکه امری نسبتا طبیعی است اما می تواند نشانه خطرناکی نیز به شمار رود، به همین دلیل در صورت مشاهده فورا به پزشک متخصص زنان اطلاع دهید. ممکن است در اوایل بارداری با کمی خونریزی خفیف و کاملا بی خطر به نام لکه بینی مواجه شوید. این عارضه

بیشتر بخوانید